Izdienas pensiju vietā privātais fonds

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pašlaik nav tiesību saņemt izdienas pensijas, taču vēlme pēc tādām ir. Tā kā pret izdienas pensijām skeptiski noskaņota ir Valsts kontrole, Finanšu ministrija ziņojumā valdībai piedāvā VID darbiniekiem ieviest alternatīvu risinājumu – iemaksas 3. pensiju līmenī, tas ir, privātajos pensiju fondos, raksta NRA.lv.

Ministru kabineta komiteja šo ziņojumu pieņēmusi, tāpēc tas visai drīz tiks izskatīts valdībā. Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola pamatoja, kāpēc šāds ziņojums un arī konkrēti priekšlikumi situācijas risinājumam ir sagatavoti. «Lai gan VID amatpersonu darbs ir saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, kā arī ar valsts iekšējo drošību, pašlaik VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nav iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā,» sacīja ministre. Dienestam tāpēc ir apgrūtināta profesionālu amatpersonu piesaistīšana no citām iestādēm, kā arī tas mazina pieredzējušu VID amatpersonu motivāciju palikt dienestā. Ja darbavieta varētu nodrošināt dalību 3. pensiju līmenī, kas nākotnē palielinātu amatpersonas ieņēmumus vecumdienās, tā būtu «pozitīva valsts pārvaldes attieksme pret amatpersonu, kura ilgstoši pildījusi amata pienākumus, pastāvot personas dzīvības vai veselības apdraudējuma riskam».

Ziņojumā VID amatpersonas salīdzinātas ar citu jomu darbiniekiem, piemēram, policistiem un militārpersonām, kurām ir tiesības saņemt izdienas pensijas, taču «VID darbiniekiem, dienesta apstākļu dēļ atrodoties līdzīgā situācijā, nav tiesību uz izdienas pensiju vai citu alternatīvu kompensāciju».

Valsts kontrole, izvērtējot izdienas pensiju sistēmu Latvijā, bija visai nesaudzīga un kritizēja valsts pārvaldes iestādes par plašo izdienas pensiju piešķiršanu, kam ne vienmēr ir loģisks pamatojums. Valsts kontrole arī norādīja, ka nevajadzētu virzīt atsevišķu nozaru likumus par izdienas pensijām, kamēr visā valstī nav veikts izdienas pensiju konceptuāls izvērtējums, tas ir, noteikta skaidra vīzija, ko darām ar izdienas pensijām, jo citādāk praktiski ikvienas profesijas pārstāvis varētu pretendēt uz izdienas pensiju.

Tomēr Finanšu ministrija norāda, ka izmaiņas izdienas pensiju sistēmā var veikt katra nozare atsevišķi un iemaksu veikšana 3. pensiju līmenī varētu būt akceptējama (Valsts kontroles ieskatā – šādas iemaksas varētu būt kā alternatīvs risinājums). Tomēr, kā izriet no ziņojuma, priekšlikums iesaistīt VID amatpersonas 3. pensiju līmenī nenozīmē atteikšanos no idejas par izdienas pensijām. Valdībai piedāvāts izvēlēties no diviem sagatavotajiem priekšlikumiem (kopumā gan to ir četri), kur visos iezīmēta pakāpeniska atteikšanās no izdienas pensijām (tātad tās vispirms jāievieš), nosakot pārejas periodu uz iemaksām privātajos pensiju fondos.

Viens no risinājumiem paredz noteikt tiesības visām VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm vecumā līdz 49 gadiem (ja nostrādāti vismaz pieci gadi) tiesības uz 3. pensiju līmeņa iemaksām līdz 65 gadu vecumam, savukārt darbiniekiem no 50 līdz 54 gadiem – izvēles iespējas starp izdienas pensiju un iemaksām 3. pensiju līmenī, bet vecumā no 55 gadiem – tiesības uz izdienas pensiju, ja VID amatpersonas izdienas stāžs VID ir ilgāks par 20 gadiem. Aprēķinā – cik šādas izmaiņas izmaksātu no valsts budžeta – rakstīts, ka jau šogad (!) varētu sākt maksāt 3. pensiju līmenī iemaksas par 817 darbiniekiem un tam nepieciešami 178 381 eiro (2019. gadā – 713 521 eiro), savukārt tiesības uz izdienas pensijām no nākamā gada būtu 186 cilvēkiem un tas izmaksātu 1,5 miljonus eiro.

Savukārt otrs risinājums paredz noteikt tiesības visām VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm vecumā līdz 39 gadiem (ja nostrādāti vismaz pieci gadi) tiesības uz 3. pensiju līmeņa iemaksām, bet vecumā no 40 gadiem – izvēles iespējas starp izdienas pensiju un iemaksām 3. pensiju līmenī, ja izdienas stāžs VID ir ilgāks par 20 gadiem. Aprēķins ir līdzīgs kā pirmajā piedāvājumā – šogad ap 200 000 eiro, nākamgad – ap 1,6 miljoniem eiro.

***

Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

Muitas pārvaldē strādā 961 amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi

Nodokļu un muitas policijas pārvaldē 289

Iekšējās drošības pārvaldē 23

Avots: Finanšu ministrija

Inga Paparde

Foto: Pixabay