Īrijā ārzemnieki tiek diskriminēti darba tirgū

Īrijas Ekonomisko un sociālo pētījumu institūta (Economic and Social Research Institute – ESRI) pētnieki izsūtīja darba devējiem 240 līdzīgus, bet izdomātu CV, kuros tika norādīti īru, Āfrikas, Āzijas un vācu darba meklētāju vārdi un uzvārdi. Apkopojot darba devēju atbildes, ESRI secināja, ka cilvēkiem ar īrisku vārdu un uzvārdu ir daudz lielākas iespējas tikt uzaicinātam uz darba interviju nekā ārzemniekam, vēstī portāls “Baltic-Ireland”.

ESRI analītiķi uzskata, ka rasisms ir izplatīts Īrijas kompānijās, jo ārzemniekiem ar precīzi tādu pašu kvalifikāciju kā vietējiem iedzīvotājiem darbs tiek piedāvāts daudz retāk. Pētījumā teikts, ka cilvēki ar īrisku vārdu un uzvārdu saņem uzaicinājumu uz interviju, kamēr ārzemnieki saņem e-pasta vēstuli, kura satur atvainošanos un atteikumu.

Pētījums parādīja, ka uzaicinājumu uz darba interviju saņēma:

  • pieci Āfrikas pretendenti, attiecībā pret 18 vietējiem iedzīvotājiem;
  • septiņi Āzijas pretendenti, attiecībā pret 19 vietējiem iedzīvotājiem;
  • trīs vācisku vārdu īpašnieki, attiecībā pret 18 vietējiem iedzīvotājiem;

Vienlīdzības padomes priekšsēdētājs Ričards Beikons, atsaucoties uz ESRI pētījuma datiem, uzskata, ka tas ir pamats nopietnām bažām. Ārzemniekam varētu atteikt darbu tikai tādā gadījumā, ja attiecīgajam darbam ir nepieciešamas lielākas valodas zināšanas, bet ne tādēļ, ka cilvēkam nav īrisks vārds un uzvārds.

ESRI pētījumā arī teikts, ka Īrijā ir daudz augstāks diskriminācijas līmenis nekā citās Eiropas valstīs.

Avots: NRA.lv