Informē par valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanu

Finanšu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanu 2008.–2009. gadā. Otrdien, 21. aprīlī, ar ziņojumu iepazinās Ministru kabineta (MK) locekļi.

Plānotais reālais ietaupījums no pērnajā gadā likvidēto amatu un plānotās amatu likvidācijas šajā gadā ir 17,2 milj. latu. No plānotā ietaupījuma jau atskaitītas izmaksas bezdarbnieku pabalstiem un neieņemtie nodokļi valsts budžetā.

Ziņojumā apkopota ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu, kā arī citu valsts tiešās pārvaldes iestāžu iesniegtā informācija par kopējā amatu vietu skaita samazināšanu 2008.– 2009. gadā. MK lēmums valsts tiešās pārvaldes iestāžu kopējā amatu vietu skaita samazināju paredzēja ne mazāku kā par 10% salīdzinājumā ar pērnā gada 1. janvāri. Informāciju par amatu vietu skaita samazināšanu valsts tiešās pārvaldes iestādēs ministrijas iesniedza par situāciju šā gada 28. februāri.

Iesniegto datu analīzes rezultātā konstatēts, ka ne visos resoros ir nodrošināts 10% samazinājums, taču secināts, ka tas nodrošināts visos ministriju centrālajos aparātos. Minēts arī tas, ka Valsts ieņēmumu dienests ir uzsācis funkciju un struktūras reorganizāciju, kuras rezultātā līdz šā gada decembrim plānotais aprēķinātais amatu vietu samazinājums pret pērnā gada 1. janvāri veidos 27,7%.

Ziņojumā sniegta informācija par 223 iestādēm ar 63,78 tūkstošiem amatu vietām. Šobrīd kopējais plānotais amata vietu skaita samazinājums valsts tiešajā pārvaldē ir 8 026 amati, kas sastāda 12,6% no kopējā valsts pārvaldē strādājošo skaita (no tiem 4714 ir amati, kuros ir nodarbināti ierēdņi vai darbinieki). Tai skaitā ministriju centrālajos aparātos plānots likvidēt 545 amatus, kas sastāda 14,1% no kopējā strādājošo skaita (no tiem 315 ir amati, kuros ir nodarbināti ierēdņi vai darbinieki).

Avots: BNA Latvia