“Ignitis Group” investēs 300 miljonus eiro vēja parkā Pluņģes rajonā

Starptautiskā zaļās enerģijas sabiedrība “Ignitis Renewables” parakstījusi akciju pirkšanas un pārdošanas līgumu par sabiedrības, kura attīsta vēja parku Lietuvā, 100% akciju iegādi. Vēja parka, kura kopējā uzstādītā jauda sasniegs līdz 218 MW, investīcijas būs aptuveni 300 milj. EUR.

“Ar šo darījumu mēs vēl vairāk paplašinām projektu portfeli Lietuvas tirgū un palielinām savas zaļās ražošanas jaudas, straujāk virzāmies uz galveno Grupas izvirzīto mērķi – līdz 2030. gadam sasniegt 4 GW uzstādītās zaļās ražošanas jaudas,” saka Thierry Aelens, “Ignitis renewables” vadītājs.

Sabiedrība, kas attīsta parku, jau ir uzsākusi projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, projekts ir agrīnā attīstības stadijā. Plānots, ka parka komercdarbības sākums būs 2026.–2030. gadā.

Pēc šī projekta īstenošanas, “Ignitis Group” zaļās elektrības enerģijas ražošanas projektu portfelis sasniedz 4,8 GW, no kuriem 1,2 GW tiek ekspluatēti, bet 3,5 GW – tiek būvēti vai attīstītas jaudas. No visām būvējamajām vai attīstāmajām zaļās enerģijas jaudām apmēram 2,2 GW ir Lietuvā.