Iedzīvotāji aktīvāk veido uzkrājumus pensiju 3. līmenī

Līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos pieaug iedzīvotāju interese par ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, turpretī nenoteiktība ārējā vidē kavē uzņēmumu aktivitāti iemaksu pensiju 3. līmenī veikšanā, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati.

2014. gada 1. pusgada laikā privāto pensiju fondu plānos tika iemaksāti 18.1 milj. eiro, kas ir par 8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinājumā ar 2013. gada 1. pusgadu pensiju plānu dalībnieku iemaksas pieauga par 11%, turpretī darba devēju iemaksas samazinājās par 0.9%. 2014. gada jūnija beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 251.3 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 6.6%.

No pensiju plānu kapitāla 1. pusgada laikā tika izmaksāti 9.4 milj. eiro jeb par 50% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 99% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Visi pensiju 3. līmeņa plāni pirmajā pusgadā darbojās ar pozitīvu ienesīgumu. Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2014. gada pirmajos sešos mēnešos bija 3.2% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0.2% līdz 6.5%.

Jūnija beigās gandrīz pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības (48.4%), no kurām 49% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās un 46.5% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (34.5%), t.sk. nedaudz vairāk kā divas trešdaļas bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri, no kuriem savukārt nedaudz vairāk kā puse bija Latvijas valsts vērtspapīri. Pusgada laikā portfeļa struktūra finanšu instrumentu dalījumā praktiski nemainījās, savukārt gada laikā pieauga ieguldījumu parāda vērtspapīros, kā arī noguldījumu un prasību pret kredītiestādēm īpatsvars.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt, jūnija beigās sasniedzot 95 milj. eiro jeb 37.8% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 98.4% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits pusgada laikā pieauga par gandrīz sešiem tūkstošiem jeb par 2.7% un jūnija beigās sasniedza 226 617, t.i. 22.8% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.