Grozīs likumu, lai palīdzētu mūžīgo bērnu vecākiem

Vairāki mēneši bez ienākumiem, komplektā ar netaisnīgu pazemojuma sajūtu. Mūžīgo bērnu ģimenēs uzreiz pēc bērna 18. jubilejas šāda situācija skāra daudzus vecākus. Valdībā apstiprinātie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā to varētu mainīt. Izmaiņas paredzēs, ka bērna iepriekšējais aizgādnis varēs turpināt saņemt pabalstu, līdz brīdim, kamēr tiesa pieņem lēmumu par jaunieša rīcībspēju.