Grindeks: Par medikamentu gala cenu atbildīgs ne vien ražotājs, bet arī izplatītāji un aptiekas

Ņemot vērā, ka šobrīd plašsaziņas līdzekļos parādās nepilnīga informācija par medikamentu cenu atšķirībām dažādās valstīs, uzņēmums Grindeks skaidro, kādā veidā veidojas medikamentu gala cenas un kādēļ tās var atšķirties dažādās valstīs.

Būtiski saprast, ka medikamentu ražotājs nenosaka cenu, par kādu medikaments būs nopērkams aptiekā. Produkta gala cenu veido ražotāja noteiktā cena, kam pievienots vairumtirgotāju un aptieku ķēžu uzcenojums, tādēļ, pat vienas valsts ietvaros, medikamentu cenas dažādās aptiekās var būt atšķirīgas.

Ja runa ir par zāļu cenu atšķirību Latvijā un citās valstīs, tad vēlamies uzsvērt, ka cenas, par kurām Grindeks pārdod produktus vairumtirgotājiem, ir vienotas. Nebūtiskas atšķirības var rasties atsevišķās valstīs atkarībā no konkrētās valsts tirgus nosacījumiem, valstī noteiktajiem zāļu kompensācijas nosacījumiem un citiem faktoriem. Medikamentu gala cenas citās valstīs veidojas ne vien atkarībā no ražotāja noteiktās cenas, vairumtirgotāju un aptieku uzcenojuma, bet arī no katrā valstī noteiktās PVN likmes.

Kā norāda Grindeks padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans: “Grindeks noteikto medikamentu cenu vairumtirgotāju un aptieku uzcenojums var sadārdzināt ļoti būtiski. Kamēr Grindeka misija ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti globālā mērogā un nodrošināt kvalitatīvus medikamentus par iespējami labāku cenu, ir būtiski saprast, ka mēs neietekmējam izplatītāju pieņemtos lēmumus par medikamentu gala cenu noteikšanu.”