Gadu vērtē bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu

Bērna kopšanas pabalsts jau beidzies, bet māmiņalgā no valsts vēl aizvien nav saņemts neviens cents. Šādā situācijā nonākusi kāda sieviete, kuras ģimene patlaban dzīvo Igaunijā, un tur piedzima arī viņas meita. Jau gadu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vilcinājusies ar lēmuma pieņemšanu par vairāku pabalstu izmaksu, termiņu pagarinot līdz pat 2025. gadam, kad bērns būtu sasniedzis trīs gadu vecumu.