Forevers: Jāsāk diskusija par likumdošanas sakārtošanu gaļas aprites jomā un kontroles sistēmu

Forevers: Jāsāk diskusija par likumdošanas sakārtošanu gaļas aprites jomā un kontroles sistēmu

SIA Forevers, kas nesen tika ierauta zirga gaļas skandālā, aicina valsts
institūcijas, valsts augstākās amatpersonas, Zemkopības un Labklājības
ministriju pārstāvjus, kā arī Eiropas Parlamenta deputātus un
nevalstiskās organizācijas uz publisku diskusiju par Latvijas
likumdošanas sakārtošanu gaļas ražošanas un pārstrādes jomās. Uzņēmums
arī aicina veidot darba grupu, kura steidzamības kārtā izstrādātu
efektīvus ierosinājumus gaļas aprites kontroles sistēmas uzlabošanai.

Situācija Latvijā un visā Eiropā atklāj būtiskus kontroles sistēmas, regulējumu un likumdošanas vājos punktus un caurumus. Zirga gaļas skandāls parādot, cik ļoti neaizsargāts ir ražotājs, patērētājs un visa sabiedrība. Taču šajā gadījumā cietušie ir arī gaļas pārstrādes uzņēmumi, kuriem nodarīti miljoniem zaudējumu, apdraudēta to eksistence, kā rezultātā bez darba var palikt simtiem, pat tūkstošiem cilvēku, ja krīze turpinās eskalēt, saka Anita Lancmane, SIA Forevers zinātniskā konsultante, piebilstot, ka situāciju nedrīkst vērtēt un risināt vienas valsts ietvaros, un tā ir jāskata kā problēma Eiropas Savienības un globālā līmenī, tā nopietni apdraud vispāratzītos ES un pasaules tirdzniecības pamatprincipus.

Kā jau iepriekš medijos tika ziņots, krīzē iesaistītas arī tādas starptautiski atpazīstamas kompānijas kā Nestle, IKEA un TESCO, kurām nodarīts vienlīdz spēcīgs trieciens gan reputācijai, gan biznesam. Anita Lancmane uzskata, ka šī krīze raisa paniku un izplatās visā pasaulē, un tas liecina vienīgi par to, ka līdz šim nav bijusi pietiekoši izstrādāta vienota sistēma, lai kontrolētu produktu sastāva atbilstību marķējumā norādītajam ne Eiropas Savienības, ne globālā mērogā. Līdz ar to uzņēmums SIA Forevers nāk klajā ar iniciatīvu par jaunu, efektīvu kontroles mehānismu izstrādi un tādējādi aizlāpīt likumdošanas caurumus.

Pirmais solis varētu būt kopīga diskusija un darba grupas izveide, piedaloties gaļas pārstrādes nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām, ministriju pārstāvjiem un citiem. SIA Forevers vadība uzskata, ka pirmā diskusija ir jāveic steidzami, saka Anita Lancmane.

Precīzs sākotnējās publiskās diskusijas laiks tiks saskaņots, saņemot atsaucību no amatpersonu puses, jo uzņēmums ir vērsies pie valsts augstākajām amatpersonām un Eiropas Parlamenta deputātiem ar aicinājumu efektīvi risināt šo krīzi un nodrošināt objektīvus un caurskatāmus kontroles mehānismus un novērst to, ka valsts iestādes tiek izmantotas kā izrēķināšanās instruments starp konkurentiem.

Cienot atklātību un labas biznesa prakses principus, mūsu uzņēmums visos etapos ir sadarbojies ar iesaistītajām pusēm (un to darīsim arī turpmāk), lai iespējami operatīvi tiktu pabeigta izmeklēšana t.s. zirga gaļas skandālā. Pašlaik mūsu uzņēmumā notiek iekšējā un ārējā izmeklēšana un vēl stingrāku kontroles mehānismu ieviešana, lai nodrošinātu kvalitāti un vienlaikus arī pasargātu uzņēmumu no reiderisma metožu īstenošanas ar mērķi, graujot uzņēmuma reputāciju, pārņemt vienu no lielākajiem tirgus dalībniekiem.

Latvijas uzņēmums SIA Forevers gaļas pārstrādes tirgū darbojas jau 16 gadus, tas nodrošina darbu 249 cilvēkiem un maksā nodokļus Latvijā (2012.gadā – 1 774 881 latu apmērā). Tas ir trešais lielākais gaļas pārstrādes uzņēmums Latvijā, kas darbojas atbilstoši ES un Latvijas likumdošanai.