FM: Pašlaik ir labs brīdis finanšu sektora tālākās attīstības stratēģijas ieviešanai

Šā gada martā Ministru kabinetā tika apstiprināts Finanšu sektora attīstības plāns 2021.-2023. gadam (FSAP), kura mērķis ir turpināt atbalstīt inovatīvu un pieejamu finanšu sektoru, kas sekmē un atbalsta ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību. Pašlaik ir labs brīdis finanšu sektora tālākās attīstības stratēģijas ieviešanai, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību, kā arī ieguldīšanas iespējas uzņēmējiem un privātpersonām, kā arī veicinātu Latvijas tautsaimniecības un paša finanšu sektora digitālo un “zaļo” transformāciju. Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām ir sākusi aktīvu darbu pie FSAP iezīmētajiem konkrētajiem pasākumiem trīs prioritārajos attīstības virzienos – finansējuma pieejamība un investīciju iespējas; digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība; ilgtspējīgas finanses.

Attiecībā uz finansējuma pieejamību un investīciju iespēju nodrošināšanu būtisks ir sāktais darbs pie kapitāla tirgus attīstības, lai nodrošinātu finansējuma avotu daudzveidību. Kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un citām iesaistītajām institūcijām ir sākts darbs pie 10 soļu programmas kapitāla tirgus attīstībai ieviešanas. FKTK, strādājot pie programmas ieviešanas, ir uzsākusi diskusiju ciklu labākai korporatīvai pārvaldībai un organizējusi pirmo diskusiju ar plašu dalībnieku loku – “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi”. Savukārt, lai veicinātu kreditēšanu, FSAP ietvaros regulāri tiks veikts novērtējums par uzņēmējdarbības un privātpersonu kreditēšanas kavējošiem faktoriem. FM apzina novērtējuma izstrādei nepieciešamo datu kopumu, kā arī novērtējuma sagatavošanā iesaistāmās institūcijas, asociācijas un personas.

Uzņēmumi jau izrādījuši interesi un iesnieguši projektu pieteikumus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) grantu programmā par atbalstu mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos. CFLA īstenotā grantu programma apliecina uzņēmumu interesi par iespējām piesaistīt finansējumu biržā, piedāvājot akcijas publiskajā piedāvājumā un emitējot obligācijas.

“Altum” Kapitāla fonds ir veicis pirmo ieguldījumu informācijas tehnoloģiju produktu un sadzīves tehnikas vairumtirgotāja uzņēmumā “Elko Grupa”, iegādājoties tā vērtspapīrus 2,9 miljonu eiro apjomā. Kapitāla fonds ir viens no “Altum” finanšu instrumentiem Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmumiem, kas vīrusa ietekmes rezultātā ir gatavi pielāgot savu līdzšinējo darbību, mainot biznesa modeli, pielāgojot produktu izstrādi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izejot jaunos eksporta tirgos, kā arī veicinot to izaugsmi.

Latvija atbalsta Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) iniciatīvu komerciālo vērtspapīru instrumenta ieviešanai Baltijas valstīs. Programmu atklāja Lietuvas Maxima Grupe komerciālo vērtspapīru emisija 40 miljonu eiro apmērā, un līdzīgu emisiju būs iespēja īstenot Latvijas uzņēmumiem.

Pašlaik tiek apspriests Baltijas valstu akseleratora fonda (MVU IPO fonds) projekta 1. posma ziņojums par fonda izveides koncepciju. Ziņojumā ir veikta tirgus nepilnību analīze, noskaidrota uzņēmumu mērķa grupa, konstatēta IPO fonda darbības nepieciešamība un aprakstīts arī fonda darbības modelis. Nākamajā projekta posmā tiks sagatavoti fonda darbības noteikumi.

Lai veicinātu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanu un sekmētu optimālas kapitāla struktūras izveidi uzņēmumus, tai skaitā izmantojot kapitāla tirgus finansējumu, noslēgumam tuvojas Pārresoru koordinācijas centra un Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmas konsultāciju projekts. Projektā tiks ietverti priekšlikumi, kā labāk noteikt uzņēmumu stratēģiskos mērķus. Tāpat tajā tiek arī salīdzināti dažādi finansējuma avoti, to izmaksas un priekšrocības.

Turpinās arī darbs pie Baltijas valstu kapitāla tirgus iekļaušanu starptautiskajos finanšu indeksos. Sadarbībā ar ERAB un Eiropas Komisiju notiek konsultācijas ar globālajiem indeksu pakalpojumu sniedzējiem.