FM: 2017. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumi pārsniedz 2016. gada rādītājus

Otrdien, 27. februārī, Ministru kabinets (MK) izskatīs Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par 2017. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem, kā arī no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem.

Ziņojuma mērķis ir konstatēt, kāda ir faktiskā valsts pamatbudžeta izpilde un vai valsts pamatbudžeta pārpalikumu var novirzīt valdības parāda dzēšanai vai novirzīt līdzekļus ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.

2017. gadā kopumā nav bijušas būtiskas izmaiņas valsts budžeta izdevumu izlietojuma tendencēs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā bija 5 387,4 miljoni eiro, kas ir par 225,9 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā. 2017. gadā valsts pamatbudžetā ir iekasēti 93,5% no likumā par valsts budžetu 2017. gadam noteiktās gada ieņēmumu kopsummas.

Ņemot vērā, ka valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts 2017. gadā bija 356,9 miljoni eiro un ņemot vērā bilances koriģēšanas efektu, finansējums Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidei nav pieejams (koriģētā valsts pamatbudžeta bilance ir 391,8 miljoni eiro).

Foto: Pixabay