Finanšu ministrs VID ģenerāldirektorei izteicis aizrādījumu

Piektdien, 13. janvārī, pamatojoties uz disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, tika pieņemts lēmums izteikt aizrādījumu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei par novēlotu finanšu ministra doto uzdevumu izpildi. Ģenerāldirektore turpinās veikt darba pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām, tomēr kā nosacījumi darba turpināšanai tiks uzdoti vairāki uzdevumi, kas būs jāizpilda noteiktā termiņā un par kuru izpildes gaitu būs regulāri jāziņo ministram. Šo uzdevumu izpildes kontrole būs jāveic Finanšu ministrijai (FM).

“Galvenais VID ģenerāldirektores uzdevums ir atjaunot VID reputāciju, un tas jādara visos līmeņos un visās pārvaldēs, īstenojot nulles tolerances pieeju korupcijas un interešu konflikta jomā. Jāpanāk, lai kukuļņemšana muitā nekļūst par sabiedrības akceptētu normālību. Jāizdara viss, lai pasūtījuma auditi vai safabricēti kriminālprocesi iestādē nav iespējami. Tāpat būs fundamentāli jāpārskata personālvadības politika un jāstiprina iestādes iekšējās kontroles sistēmas, lai turpmāk novērstu VID amatpersonu pārkāpumus,” norāda finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

VID vadītājai tiks uzdots izstrādāt konkrētus pasākumus VID reputācijas uzlabošanas jomā un to īstenošanas plānu. Tāpat būs nepieciešams izstrādāt un ieviest VID ierēdņu ilgtermiņa pārcelšanas mehānismu, tostarp sagatavojot arī nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus. Būtiski ir stiprināt iekšējās kontroles sistēmu un nepieļaut korupcijas un interešu konflikta gadījumus. Tāpat nepieciešams stiprināt Nodokļu un muitas policijas uzraudzību, tai skaitā izstrādājot nosacījumus papildu uzraudzībai kriminālprocesu ierosināšanai un savlaicīgai virzībai.

“Pirms lēmuma pieņemšanas tikos ar Ievu Jaunzemi, un viņa norādīja, ka sadarbībā ar VID Iekšējās drošības pārvaldi līdz šim jau paveikts nozīmīgs darbs iekšējās kontroles pilnveidošanā un noziegumu atklāšanā, kā arī ēnu ekonomikas izskaušanā. Ir laiks, ceļot iestādes reputāciju, parādīt un pierādīt šo darbu rezultātu arī nodokļu maksātājiem un visai sabiedrībai,” tā finanšu ministrs.

Disciplinārlieta pret VID ģenerāldirektori tika ierosināta pagājušā gada 15. septembrī gan uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata, gan reaģējot uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturēšanām VID, kā arī VID Iekšējās drošības pārvaldes veiktajām vairāku darbinieku aizturēšanām. Disciplinārlietas komisijas sastāvā bija FM, KNAB un Tieslietu ministrijas ierēdņi.