Finansējuma piešķiršana bērnudārzu būvniecībai nodrošinās vietas 2565 bērniem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces virzītā ekonomikas atbalsta plāna ietvaros ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”. Tas paredz iespējas īstenot otrās kārtas investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, radot 368 vietas pašvaldību bērnudārzos papildus jau plānotajam līdz šim atbalstītajos projektos.

Ministrs Juris Pūce: “Turpinām atbalstīt pašvaldību investīciju projektus jaunu bērnudārzu būvniecībai vai paplašināšanai. Līdz ar ekonomikas atbalsta plāna ietvaros īstenotajiem investīciju projektiem mums būs izdevies būtiski samazināt rindu uz pašvaldību bērnudārziem, nodrošinot dārziņos vietu 2565 bērniem Latvijā. Tas nozīmē, ka vismaz tik pat daudz ģimenēm būs atvieglota ikdiena un vecāki varēs pilnvērtīgi atgriezties darba tirgū. Varu tikai uzteikt pašvaldības, kas ir iesniegušas ministrijā projekta pieteikumus un redzu, ka šāda atbalsta programma būtu īstenojama arī nākamgad, lai mēs kopīgi panāktu, ka katram bērnam Latvijā ir pieejams bērnudārzs savā pašvaldībā.”

Rīkojuma projektā ir iekļauti divi investīciju projekti, kuriem kopumā no valsts budžeta būs nepieciešams aizdevums 4 356 000 EUR apmērā. Projekti tiks īstenoti Olaines novadā un Salaspils novadā, tie nodrošinās vietas 368 bērniem pašvaldības bērnudārzos, kopējās projektu izmaksas ir 8 164 883 EUR. Projektu pieteikumus līdz 2020.gada 17.augustam varēja iesniegt tās pašvaldības, kurās rinda uz bērnudārziem ir lielāka par 100 bērniem.

Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu vietu nepietiekamību – rindā uz pašvaldību bērnudārziem ir vairāk nekā 10 000 bērnu un pašvaldību lielo interesi saņemt aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai, pašvaldībām tika nodrošināta iespēja pieteikties valsts aizdevumu saņemšanai šādu investīciju projektu īstenošanai. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” VARAM veica pirmo projektu pieteikumu atlases kārtu, kuras ietvaros 2020. gada 2. jūnijā MK tika atbalstīti 15 projekti no 11 pašvaldībām.

Kopumā abās kārtās 17 atbalstīto investīciju projektu kopējais izmaksas ir plānotas 49 840 373,86 EUR apmērā, no kuriem 24 896 707,11 EUR ir valsts aizdevums (2020. gadā – 8,7 milj. EUR, 2021. gadā – 16 milj. EUR, 2022. gadā – 128 850 EUR). Plānots, ka piešķirto investīciju rezultātā tiks radītas 2 565 jaunas vietas 13 Latvijas pašvaldībās, kurās ir būtiskas bērnudārzu rindas – Liepājā, Ventspilī, Tukuma novadā, Jūrmalā, Jelgavā, Olaines novadā, Mārupes novadā, Stopiņu novadā, Salaspils novadā, Ķekavas novadā, Ādažu novadā un Siguldas novadā, kā arī Rīgā.