Eiropas Parlaments: Visas Krievijai piemērotās sankcijas jāattiecina uz Baltkrieviju

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti pauž nosodījumu par atbalstu, ko Baltkrievijas režīms un diktators Aleksandrs Lukašenko sniedz neizprovocētajam Krievijas karam Ukrainā.

Ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments pauž sašutumu par atbalstu, ko Lukašenko režīms sniedz Krievijas karam Ukrainā, cita starpā rīkojot tā dēvēto referendumu par kodolvalsts statusa atjaunošanu, kā arī atļaujot karaspēka un ieroču pārvietošanu caur Baltkrievijas teritoriju, tās gaisa telpas izmantošanu, degvielas uzpildi un militārās munīcijas glabāšanu.

Tāpēc EP deputāti norāda, ka Baltkrievija ir līdzatbildīga par šo uzbrukumu un tai jāuzņemas visas juridiskās sekas, kas izriet no starptautiskajām tiesībām.

EP deputāti arī min, ka Krievijai ir aizvien lielāka ietekme Baltkrievijā, tostarp finansiālā ietekme, un tas rada nopietnas šaubas par Baltkrievijas spēju pieņemt suverēnus lēmumus.

KRIEVIJAI NOTEIKTĀS SANKCIJAS JĀPIEMĒRO BALTKRIEVIJĀ

Parlaments atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par sesto sankciju kopumu pret Krieviju un Baltkrieviju un aicina ES dalībvalstis Padomē nodrošināt tā visaptverošu un ātru īstenošanu. Visas pret Krieviju noteiktās sankcijas ir stingri jāpiemēro arī Baltkrievijai un tās pienācīgi jāīsteno, “arī visās turpmākajās sankciju kārtās”.

Rezolūcijā uzsvērts, ka ir visaptveroši jāizmeklē noziegumi, ko Lukašenko režīms pastrādājis pret Baltkrievijas tautu. EP aicina dalībvalstis aktīvi piemērot universālās jurisdikcijas principu un sagatavot tiesvedību pret Baltkrievijas amatpersonām, kas līdzdarbojušās vardarbībā un represijās, tai skaitā pret Aleksandru Lukašenko.

JĀPĀRTRAUC UZBRUKUMI ARODBIEDRĪBĀM UN POLITISKAJIEM OPONENTIEM

EP deputāti nosoda to, ka Baltkrievijas iestādes nesen apcietinājušas un aizturējušas arodbiedrību vadītājus un pārstāvjus. Tas ir uzbrukums cilvēktiesībām un pamattiesībām, kuras nostiprinātas starptautiskās konvencijās. Apcietinātie nekavējoties jāatbrīvo un jānodrošina viņu piekļuve neatkarīgai tiesai.

Parlaments arī nosoda Baltkrievijas Kriminālkodeksa grozījumu, ar ko ievieš nāvessodu par “terorisma aktu mēģinājumiem”. Režīms to viegli var izmantot ļaunprātīgi, lai likvidētu politiskos oponentus, saka Parlaments, atgādinot, ka daudziem politieslodzītajiem ir jau piespriests ilgs cietumsods saskaņā ar noteikumiem par terorismu.

EP deputāti arī aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties un uz visiem laikiem atcelt nāvessodu.

Visbeidzot, EP deputāti prasa stiprināt dialogu starp ES un Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem, tostarp rīkojot regulārus samitus ar Baltkrievijas demokrātisko spēku pārstāvjiem un sniedzot nozīmīgu finansiālo atbalstu.