Dombrovskis: Grieķijai būs jāpierāda, ka tā ir spējīga īstenot pārdomātu un sabalansētu politiku

Vissvarīgākais uzdevums šobrīd ir stiprināt investoru uzticību Grieķijas ekonomikai, uzskata Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis.

Kā zināms, Grieķija patlaban ir sekmīgi noslēgusi Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) trīs gadu stabilitātes atbalsta programmu, saglabājot savu vietu eirozonā un Eiropas Savienībā (ES).

Kā uzsver Eiropas Komisijas pārstāvis Valdis Dombrovskis, lai arī Grieķija ir sekmīgi pabeigusi trešo aizdevuma programmu, kuras laikā tā veica apjomīgas reformas ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes un ekonomikas darbību, šobrīd svarīgs uzdevums būs stiprināt investoru uzticību Grieķijas ekonomikai.

“Šobrīd ir svarīgi turpināt iesākto ceļu un turēties pie nospraustajiem budžeta un makroekonomiskās politikas mērķiem. Grieķijas uzdevums ir stiprināt investoru uzticību – tas izdarāms nodrošinot budžeta mērķu izpildi un turpinot aizsākto reformu ieviešanu dzīvē. Labu politiku kopums ir tas, kas ļaus piesaistīt jaunas investīcijas, veicinās darbavietu radīšanu, kā arī vairos Grieķijas iedzīvotāju labklājību,” sacīja Dombrovskis.

“Grieķu programmas beigas ir jauns sākums. Vissvarīgākais uzdevums šobrīd ir stiprināt investoru uzticību Grieķijas ekonomikai. Lai to izdarītu, Grieķijai jāpierāda, kad tā ir gatava turpināt atbildīgu budžeta politiku un reformas arī bez ārējā spiediena. Pārdomāta politika ir vislabākais investīciju lēmums, ko Grieķija šobrīd varētu pieņemt,” uzskata politiķis.

“Grieķijai ir izdevies sakārtot savu ekonomiku, kas, ņemot vērā izejas punktu, ir neapšaubāms panākums. Nākošais uzdevums būs konsekventi samazināt valsts parāda apjomu. Tas ir veids, kādā Grieķija var uzlabot savu reputāciju starptautiskajos tirgos un attiecīgi samazināt procentu likmes gan valsts parāda apkalpošanai, gan privātajam sektoram. Šajā sakarā liela nozīme būs tam, lai Grieķija turpinātu pildīt nospraustos budžeta un makroekonomiskās politikas mērķus. Grieķijai būs jāpierāda, ka arī bez ārējā spiediena tā ir spējīga īstenot pārdomātu un sabalansētu politiku. Tas būs pamats sekmīgai ekonomikas attīstībai,” uzskata Dombrovskis.

Kā zināms, eirozonas valstu finanšu ministri jūlijā pieņēma lēmumu izbeigt aizdevuma programmu Grieķijai, kura tika uzsākta pirms astoņiem gadiem Grieķijas finanšu krīzes dēļ. Pirms tam vēl izmaksāts pēdējais maksājums – 15 miljardi eiro, apmaiņā pret kuru Grieķija apņēmusies īstenot vairākus nozīmīgus pasākumus.

Lai arī Eiropas Savienības iestādes šobrīd pauž prieku par Grieķijas ekonomikas atlabšanu, ekonomisti uz nākotni raugās ar zināmu piesardzību. Vairums ekspertu pauduši, ka Grieķija nākotnē sastapsies ar jauniem sarežģījumiem, it īpaši tad, kad Grieķija atgriezīsies pie ierastā izaugsmes tempa, valdībai nāksies aizņemties ievērojamus līdzekļus, lai atmaksātu iepriekšējos parādus.

Foto: F64