DnB NORD: Par Latvijas ārējo tirdzniecību februārī

Latvijas ārējās tirdzniecības sarukums februārī kļuvis vēl straujāks – eksports, salīdzinot ar pagājušā gada februārī, samazinājies par 29,3%, bet imports par 39,6%. Importam samazinoties daudz straujāk nekā eksportam gan apjomu, gan procentuālā izteiksmē, ārējās tirdzniecības deficīts februārī ir samazinājies līdz 124,9 miljoniem latu, kas ir zemākais līmenis kopš 2005.gada februāra.

DnB NORD Bankas Ekonomisko pētījumu grupas speciāliste Ieva Vēja: “Līdzīgas ārējās tirdzniecības sarukuma tendences pēdējos mēnešos vērojamas arī Lietuvā un Igaunijā, kur eksports februārī mazinājies attiecīgi par 27% un 26%, bet imports samazinājies par 42% un 33%. Visās trijās valstīs tas saistīts ar iekšzemes pieprasījuma straujo samazināšanos, gan apsīkstot kredītu plūsmai, gan uzņēmumiem un valsts iestādēm veicot algu samazināšanas, kā arī arvien pieaugot bezdarba līmenim. Savukārt eksportu ierobežo pieprasījuma kritums visos nozīmīgākajos tirgos globālās recesijas ietekmē.”

No atsevišķām preču grupām mazākais eksporta samazinājums skāris pārtikas un lauksaimniecības preces, pēc kurām pieprasījums tomēr ir salīdzinoši stabilāks, – salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri tas samazinājies par 11,5%. Arī ķīmiskās rūpniecības izstrādājumus tas skar mazāk, kur eksports samazinājies par 9%. Savukārt farmācijas produktu eksports pieaudzis par 14%, apliecinot, ka šī nozare Latvijā pat globālās krīzes apstākļos var būt eksportspējīga.

Kopumā ārējās tirdzniecības tendence ir visai skaidra un nemainīga – imports turpinās samazināties straujāk nekā eksports, vēl tālāk samazinot ārējās tirdzniecības deficītu un maksājumu bilances tekošā konta deficītu.