Darbs pie skolu tīkla plāna – finiša taisnē

Kāda būs jaunā pieeja skolu tīkla sakārtošanā? Pašlaik notiek vēl pēdējās sarunas starp atbildīgo Izglītības un zinātnes ministriju un skolu dibinātājiem – pašvaldībām. Mēģinājumi optimizēt skolu tīklu, piemērojot dažādus kritērijus, iepriekš nav nesuši gaidītos rezultātus. Tomēr skolu reorganizācija pašlaik ir neizbēgama nepieciešamība, lai varētu sabalansēt nesamērīgi lielās un mazās slodzes un nodrošināt visiem pienācīgu algu.