Darba likumā grib mazināt iespējas nepamatoti prasīt krievu valodas zināšanas

Lai gan Darba likums jau pašlaik darba devējam uzliek par pienākumu pamatot prasību pēc svešvalodu zināšanām, Saeimas atbildīgā komisija vērtē, kā likumu grozīt, lai šo normu pastiprinātu. Runa ir par darba devēju prasību pēc krievu valodas zināšanām un par diskrimināciju darba tirgū pret tiem, kuri šo valodu nezina. Divu nedēļu laikā likumprojekts jānoslīpē, lai tas varētu turpināt virzību uz otro lasījumu.