Daļa krievu valodas skolotāju gatavi pārkvalificēties

Iespējams, jau pēc četriem gadiem skolās vairs nevarēs apgūt krievu valodu kā otru svešvalodu, bērniem ļaujot izvēlēties kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pašlaik gandrīz puse mācību iestāžu valstī krievu valodu piedāvā apgūt kā vienīgo variantu. Iespējams, uz to mudina bērnu vecāki, taču liela loma ir arī tam, cik pieejami ir atbilstīgas kvalifikācijas un valodu pedagogi.