Covid-19 dēļ pērn pavasarī noteiktie lielveikalu darbības ierobežojumi neatbilst Satversmei, lēmusi tiesa

Lielo tirdzniecības centru darbības ierobežojumi Covid-19 pandēmijas apstākļos neatbilst Satversmei, tā lēmusi Satversmes tiesa (ST) lietā, kas ierosināta pēc vairāku komercsabiedrību pieteikumiem.

Tiesā apstrīdēta no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam spēkā esošā norma, kas noteica, ka tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, aizliegta veikalu darbība. Tika apstrīdēta šīs normas atbilstība Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kas paredz: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā”. Tāpat apstrīdēta minētās normas atbilstība Satversmes 105. panta trešajam teikumam, kas paredz: “Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu”.

ST secināja, ka Covid‑19 pandēmijas apstākļos valstij atbilstoši piesardzības principam nav jāgaida līdz brīdim, kad reāls kaitējums jau ir faktiski nodarīts. Proti, unikālā un neskaidrā situācijā valstij ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ir, pirmkārt, balstīti uz saprātīgu pieņēmumu un, otrkārt, vērsti uz pamattiesību aizsardzību.

Strauja, nekontrolēta Covid‑19 infekcijas izplatība ir saistīta ar būtiskiem visas sabiedrības apdraudējumiem, proti, nekontrolēta Covid‑19 izplatība varēja izraisīt veselības nozares pārslodzi un apdraudēt veselības aprūpes un ārstniecības pakalpojumu nepārtrauktību. Līdz ar to pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis ir arī sabiedrības labklājības aizsardzība, secināja ST.

Taču lielo tirdzniecības centra veikalu darbība aizliegta, neatkarīgi no tā, vai konkrētam veikalam iespējams nodrošināt atsevišķu ārējo piekļuvi. Turpretim citās tirdzniecības vietās iekārtotie veikali, tai skaitā atsevišķās telpās iekārtotie veikali, varēja turpināt savu darbību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Tādējādi paredzēta atšķirīga attieksme pret aizskarto tirgotāju salīdzinājumā ar tirgotāju, kas tirgo tādas pašas preces atsevišķās telpās iekārtotā veikalā.

Ņemot vērā to, ka Covid‑19 infekcijas izplatības riska ziņā nav būtisku atšķirību starp lielo tirdzniecības centru un lielo veikalu, Satversmes tiesa nekonstatēja objektīvus faktus vai argumentus, kas ļautu secināt, ka ar apstrīdēto regulējumu radītajai atšķirīgai attieksmei pret lielā tirdzniecības centra īpašnieku un lielā veikala telpu īpašnieku būtu leģitīms mērķis. Līdz ar to Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētais regulējums, ciktāl tas attiecas uz lielā tirdzniecības centra īpašnieku, neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.