Būtiskas izmaiņas, kas skars visus strādājošos Latvijā

No 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Kā informē Valsts ieņēmumu dienestā (VID), līdz 1.jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 1.jūnija vairs nebūs derīgas un izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā – piecus gadus, raksta Apollo.lv.

Personām, kurām līdz 2014.gada 1.jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tiks aizstāta ar elektronisko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām, arī nepilngadīgajām, kurām līdz 2014.gada 1.jūnijam nebūs izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, būs nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa, tad personai par to jāiesniedz iesniegums VID un vienas dienas laikā personai tiks izveidota elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Tāpat no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju varēs, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centra» izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešana nozīmē to, ka no 2014.gada 1.jūnija gan juridiskas personas – darba devēji, gan fiziskas personas – darba ņēmēji un saimnieciskās darbības veicēji – algas nodokļa grāmatiņā ietverto informāciju varēs aplūkot elektroniskā formā un arī nepieciešamos ierakstus un izmaiņas tajā varēs veikt elektroniskā formā.

«Vēršam uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu fiziskām personām būs gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā,» norāda VID.

Svarīga informācija fiziskām personām:

Ja persona līdz 2014.gada 31.maiju strādā pie tā paša darba devēja, pie kura tā strādāja arī 2013.gadā, tā ir vienīgā personas ienākumu gūšanas vieta un darba devējam šobrīd ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, VID šo informāciju personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs automātiski.

Savukārt, ja personai ir vairākas darba vietas un 2013.gadā algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vieta ir mainīta, tad no 2014.gada 1.jūnija personai obligāti elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ir jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta, kur personai piemēros neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus, jo šajā gadījumā VID nav iespējams identificēt, kurā ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta uz 2014.gada 31.maiju.

Gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt personas ienākumu gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš ienākumu izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai jāatzīmē vēlamā ienākumu gūšanas vieta.

No 2014.gada 1.jūnija personai EDS būs iespēja iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām elektroniski, atzīmēt vai mainīt darba devēju (ienākumu gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa, atzīmēt informāciju, kura būs vai nebūs pieejama darba devējam.

«Vēršam uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja persona nevēlēsies, lai darba devējam ir redzama, piemēram, informācija par personas invaliditāti, EDS elektroniskajā grāmatiņā atzīmi par to varēs neizdarīt, taču persona pienākošos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt, nākamajā gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,» norāda VID.

Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā informācija ir pieejama tikai pašai personai, tās darba devējam un VID.

Svarīga informācija darba devējiem:

Darba devējiem, izmantojot EDS, būs pieejama informācija par saviem darbiniekiem – tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja, un aktuālie piemērojamie nodokļu atvieglojumi, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis.

Savukārt VID elektroniski informēs darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamajiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā «Sarakste ar VID».

«Vēršam uzmanību, ka visas augstākminētās izmaiņas Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu apkalpošanas centrā, un vēlamās izmaiņas norādot iesniegumā papīra formā un iesniedzot VID darbiniekam. Šādos gadījumos VID darbinieks veiks izmaiņas personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un par veiktajām izmaiņām izsniegs personai izdruku papīra formā,» uzsver VID.

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanas jautājumiem.

VID preses pārstāve Evita Teice-Mamaja norāda: «Uz tieši Rīgā paredzētajiem semināriem maijā jau ir pieteicies maksimālais dalībnieku skaits, taču, ņemot vērā iedzīvotāju interesi, VID plāno organizēt papildu seminārus arī jūnijā. Par tiem informēsim atsevišķi, taču aicinām arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par VID semināriem iestādes mājaslapā sadaļā «Semināri nodokļu maksātājiem».