Briškens: Dzelzceļa attīstībai Eiropā jābūt vienotam redzējumam un pieejamam finansējumam

Dzelzceļa attīstībai Eiropā jābūt vienotam redzējumam un pieejamam finansējumam, norādīja satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

“Dzelzceļa attīstībai ir nozīmīga loma virzībā uz Eiropas zaļo mērķu sasniegšanu. Vienlaikus, ir vajadzīgs vienots redzējumus un finansējuma pieejamība, tostarp arī attiecībā uz kravu pārvadājumu attīstību. Latvijas prioritāte ir un būs Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa līnija, kas Latviju savienos ar Eiropu. Līdz šim Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam ir bijusi būtiska loma Rail Baltica ieviešanā un arī nākamajā ES Daudzgadu budžeta pakotnē ir jāsaglabā šis instruments. TEN-T tīklu pabeigšanā nacionālais finansējums nav un nebūs pietiekams, tāpēc kopīgi ir jāmeklē risinājumi, lai šajā transformācijas periodā Eiropas valstis attīstībā neiepaliktu cita no citas”, uzsver Kaspars Briškens.

ES Transporta ministru neformālās sanāksmes ietvaros notiks diskusija par īstenotajām labākajām velo satiksmes iniciatīvām un Eiropas Riteņbraukšanas stratēģijas būtiskākajām aktivitātēm.

Tāpat ministru sanāksmē plānots diskutēt par dzelzceļa potenciāla izmantošanu, tostarp Eiropas nakts vilcienu, un nozares lielākajiem izaicinājumiem nākotnē, t.sk. par to, kā stiprināt mūsu transporta tīklu noturību, ņemot vērā ģeopolitiskos satricinājumus un klimata pārmaiņas. Dalībnieki pārrunās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) lomu TEN-T tīkla ieviešanai dalībvalstīs, galvenajiem izaicinājumiem un nākotnes redzējumu par EISI lomu nākotnē.

Foto: F64