Biznesā un sabiedrībā aizvien valda dzimumu stereotipi

Uzņēmējdarbībā aizvien pastāv dzimumu nevienlīdzība, kas pamatā ir saistīta ar sabiedrībā valdošiem stereotipiem, – liecina SEB bankas veiktā aptauja Baltijas valstīs. Lai gan kopumā izplatīts ir viedoklis, ka biznesa finansēšanā vīriešu un sieviešu iespējās ir vienlīdzīgas, izpētot šo jautājumu detalizētāk, redzams vīriešiem ir priekšrocības, kas izriet no sabiedrības priekšstatiem un stereotipiem.

69% respondentu Latvijā, 63% Igaunijā un būtiski mazāk – 48% – Lietuvā uzskata, ka sievietēm un vīriešiem ir vienādas iespējas saņemt finansējumu savam biznesam. Sīkāk apskatot šos datus redzams, ka pilnībā pārliecināti par to ir tikai 24% respondentu Latvijā, 20% Lietuvā un 28% Igaunijā. Aptuveni piektdaļa aptaujāto sieviešu Latvijā, bet ceturtā daļa Lietuvā norāda uz to, ka biznesa finansējuma saņemšanā iespējas nav vienlīdzīgas.

“Par nevienlīdzības jautājumiem sabiedrībā un biznesā tiek runāts jau sen, un varētu domāt, ka šī ir atrisināta problēma. Tomēr mūsu aptauja rāda, ka tā gluži nav. Lai arī lielākā daļa cilvēku Latvijā un Igaunijā kopumā domā, ka nevienlīdzība starp dzimumiem biznesa finansēšanā nepastāv, tomēr ir salīdzinoši daudz cilvēku, kuri par to nav pārliecināti. Īpaši tas ir izteikts sieviešu auditorijā, kur nevienlīdzību izjūt aptuveni piektdaļa cilvēku, bet vēl 22% sieviešu ir šajā jautājumā šaubīgas,” saka SEB bankas vadītāja Ieva Tetere.

Runājot par nevienlīdzības faktoriem, izkristalizējas divi nozīmīgākie, – respondentu ieskatā vīrieši biznesa vidē tiek uztverti nopietnāk (71% Latvijā, 56% Lietuvā un 67% Igaunijā), kā arī tas, ka sabiedrībā valda dzimumu stereotipi (31% Latvijā, 52% Lietuvā un 43% Igaunijā).

Salīdzinot cilvēku viedokļus Baltijas valstīs, redzams, ka nevienlīdzību kā problēmu vairāk akcentē sabiedrība Lietuvā, piemēram, tikai 10% no aptaujātajām sievietēm uzskata finansējuma saņemšanā vīriešu un sieviešu iespējas ir vienādas.