Biznesa konferencē “Personāla vadība 2022” par nozares izaicinājumiem, emocionālo klimatu darba vietā un vadītāju kompetenču novērtēšanu

Ceturtdien, 30. septembrī, norisināsies jau otrā biznesa konference – “Personāla vadība 2022”, kurā savas nozares eksperti meklēs atbildes uz jautājumiem par personāla vadības nākotni, darbaspēku, darba tiesiskajām attiecībām, vadītāju kompetencēm un citām aktualitātēm.

Konferencē tiks runāts par personāla vadības nozares izaicinājumiem, psihoemocionālo vardarbību darba tiesiskajās attiecībās, emocijām darba vietā, aktuāliem grozījumiem Darba likumā, dažādības vadību un dažādības kompetenci, sociālo dialogu Latvijā un pasaulē, digitālo etiķeti, vadītāju kompetenču novērtēšanu mainīgās vides apstākļos, darbaspēka piesaisti, improvizācijas teātra metožu izmantošanu personāla atlases procesā u.tml.

“Personāla vadības joma šobrīd piedzīvo vairākas izmaiņas – augot darba tirgus prasībām, kļūst arvien grūtāk arī piesaistīt kompetentus un profesionālus darbiniekus. Arī pašiem darba ņēmējiem nākas vairāk domāt par to, lai darbinieku zināšanas un prasmes būtu atbilstošas mūsdienu prasībām. Tāpat aktuālas kā vienmēr ir arī darba vides tēmas – par to, kā panākt, lai darbinieki būtu motivēti darīt vairāk, kā nodrošināt tiem labvēlīgus darba apstākļus utt.,” uzsver “Biznesa konferences” projektu vadītāja Elīna Ozola.

Savu dalību konferencē kā referenti jau apstiprinājuši tādi eksperti kā GROWING biznesa konsultante un trenere Jana Strogonova, SIA “DTE” juriste Diāna Grīnberga, LMa jurists Andris Alksnis, sertificēta dažādības vadības eksperte un kampaņas ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA vēstnese Agnese Cimdiņa, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa, Mg.psych., Mg.publ.relat, biedrības “Modus Vivendi A” valdes priekšsēdētāja Anita Rošāne, “ASTRAL Executive Search” vecākā konsultante Sandra Liepa, SIA “Aveluk Grupa” uzņēmuma vadītāja, rekrutēšanas vecākais speciālists Kristīne Kuļeva, komunikācijas arhitekte un personīgā zīmola meistare llze Rasa un “Improvin Business” pielietojamās improvizācijas trenere komunikācijas, sadarbības un radošuma jomā ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi improvizācijā – Elīna Biseniece.

“Viens no būtiskajiem pandēmijas ieguvumiem ir tas, ka tā organizācijās pavisam jaunā kvalitātē “atnesusi” izpratni par cilvēku emocionalitāti un to, ka emocijas ietekmē ne tikai domas un uzvedību, bet arī – darba sniegumu. Šis ir bijis tādu “iepriekš nenovērtētu” jeb “ar darba dzīvi it kā nesaistītu” tēmu kā emocionālā inteliģence un labbūtība uzvaras gājiens organizāciju apmācību un attīstības jomā. Konferencē dalīšos ar jaunākajiem emocionālā klimata pētījuma rezultātiem Latvijā, kā arī – idejām un praktiskiem ieteikumiem par to, kā darbinieku atbalsta un attīstības jomā ieintegrēt emocionālo inteliģenci un labbūtību, tādējādi vairojot darbinieku apmierinātību un paaugstinot darba sniegumu,” norāda GROWING biznesa konsultante un trenere Jana Strogonova.

Plašāka informācija par konferenci: https://www.registreties.lv/personala-vadiba

Publicitātes materiāls