Biznesa forums Daugavpilī

Daugavpilī jau 3.reizi norisinājās Austrumbaltijas biznesa forums, kurā analizētas investīciju iespējas, īpaši uzsvaru liekot uz sadarbību ar Poliju. Foruma mērķis ir starptautisku kontaktu veidošana, kas palīdzētu apgūt jaunus tirgus un veidot partnerību ar ārvalstu uzņēmumiem. Īpaši šim nolūkam tiek veidotas arī dalībnieku kontaktbiržas.