Bijušais LU stadions atkārtoti nodots Latvijas Futbola federācijas rīcībā

Pirmdien, 13.oktobrī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti atkal apstiprināja Īpašuma departamenta sagatavoto projektu par nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 116A Ērgļu ielā 2 un Aleksandra Čaka ielā bez numura nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Futbola federācija”, informē Rīgas dome.

Par minētā nekustamā īpašuma nodošanu federācijai Rīgas dome lēma jau 2012. gada janvārī. Finansiālu iemeslu dēļ Latvijas Futbola federācija projektu par starptautisko futbola federāciju prasībām atbilstošas sporta bāzes ar stadionu būvniecību nerealizēja noteiktajos termiņos. Tādēļ domes lēmums tika atcelts.

Komitejas sēdē Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis apstiprināja, ka tiks saņemts starptautisko federāciju UEFA un FIFA finansējums, tādēļ federācija atkal vēlas uzsākt šā projekta realizēšanu. „Latvija šobrīd ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurai nav atbilstoša stadiona, kurā trenēties valsts izlasei. Tāpat bija jāatrisina jautājums , kas notiek ar Skonto stadionu. Tas šobrīd ir skaidrs, tādēļ varam pilnībā uzmanību veltīt jaunajam projektam,” norādīja Mežeckis.

Domes lēmums noteiks konkrētus termiņus, kādā projekts realizējams. Tas paredz, ka stadiona projektēšanas darbi jāpaveic un būvatļauja jāsaņem līdz 2016. gada janvārim. No šī brīža, jeb būvatļaujas saņemšanas zeme arī pāries federācijas bezatlīdzības lietošanā. Savukārt būvniecība pilnībā jāpabeidz līdz 2017. gada maijam. Visas būves, kas tiks uzceltas uz domei piederošajiem zemes gabaliem vai tiks iegūtas esošo rekonstrukcijas rezultātā, tiks nodotas ekspluatācijā un zemesgrāmatā reģistrētas uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, pieņemot to kā dāvinājumu no biedrības “Latvijas Futbola federācija”. Īpašums tiks nodots bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem, paredzot, ka līguma darbības laikā daļa infrastruktūras tiks nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai publisko funkciju veikšanai – sporta, īpaši futbola, popularizēšanai, veselīga dzīvesveida un jaunatnes sporta aktivitāšu veicināšanai un sporta izglītības programmu īstenošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Latvijas Futbola federācija bezatlīdzības lietošanā saņems pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Krišjāņa Barona iela 116A ar kopējo platību 31 005 kvadrātmetri, uz kura atrodas divas darbnīcas ēkas, viena divstāvu tribīne, viena garāža, nojumes, šķūņi, kā arī šautuvi ar sporta zāli Ērgļu ielā 2 un divus zemesgabalus – 5659 kvadrātmetru lielu platību Ērgļu ielā bez numura un 3483 kvadrātmetru zemesgabalu Aleksandra Čaka ielā bez numura. Īpašuma kopējā bilances vērtība ir 1 077 123,00 eiro.