Bezdarba līmenis Ventspilī joprojām zemāks nekā vidēji Latvijā

Ventspilī saglabājās nemainīgi zems bezdarba līmenis. Jaunākie Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati rāda, ka bezdarbnieku skaits Ventspils pilsētā 2018. gada sākumā joprojām ir viens no zemākajiem starp Latvijas Republikas pilsētām.

Pēc oficiālajiem datiem, bezdarba līmenis Ventspils pilsētā ir zemāks nekā Latvijā vidēji par 0,7% punktiem un Kurzemē vidēji par 1,4% punktiem. 2018. gada 19. februārī reģistrēto bezdarbnieku skaits Ventspilī sasniedzis 1013 iedzīvotājus, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem gan starp Latvijas pilsētām, gan Ventspilī pēdējo deviņu gadu laikā.

Saskaņā ar NVA sniegto informāciju Ventspils filiālē uz 2018. gada 19. februāri NVA vakanču datu bāzē ir reģistrētas 160 aktuālas vakances. Skaitliski visvairāk pieprasītās darba vietas ir šādās profesijās – rokas lokmetinātājs (MMA) – 25, būvkonstrukciju montētājs – 13, betonētājs – 12, metāla konstrukciju atslēdznieks – 11, metāla būvkonstrukciju montētājs – 10, metālmateriālu metinātājs – 6, un lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) – 5. Pārējās 48 profesijas, kas veido 68 darbavietas, ir pieprasītas ar 3 un mazāk darba vietām.

Bezdarba stabilais kritums gan nav liels pārsteigums, ņemot vērā Ventspils attīstību un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus, kuriem pilsēta pievērš milzīgu uzmanību. Ventspils nepārtraukti attīsta gan savu infrastruktūru, gan pilnveido piedāvājumu uzņēmējiem un potenciālajiem darba meklētājiem.

Kopš 2017. gada Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubators, kas topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu un līdzfinansējuma iespējas, tā nodrošinot biznesa idejas straujāku un veiksmīgu attīstību.