Augstākā tiesa atstāj spēkā KP lēmumu sodīt “Rimi” par atlaižu uzspiešanu ražotājam

21.oktobrī, pieņemot lēmumu atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, Augstākā tiesa atzinusi par tiesisku un pamatotu Konkurences padomes (KP) 2010.gadā pieņemto lēmumu sodīt AS „RIMI Latvia” par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu. Pēc tiesas lēmuma KP lēmums stājas galīgā spēkā un vairs nav pārsūdzams.

2010.gadā konstatētais pārkāpums izpaudās kā ekonomiski nepamatotu maksājumu (atlaižu) uzspiešana AS „Valmieras piens” par tās preču atrašanos Supernetto zīmola veikalos. SIA „RIMI Latvia” tika piemērots naudas sods Ls 62 275 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums izbeigt pārkāpumu.

Toreiz KP uzsvēra, ka nav pieļaujama mazumtirgotāja zemo cenu veikalu stratēģijas īstenošana uz ražotāju rēķina, kā tas bija noticis šajā gadījumā, kad AS „Valmieras piens” sedzis mazumtirgotāja izdevumus. Lai arī mazumtirgotājs no ražotāja saņēma atlaidi produktiem, kas paredzēti Supernetto veikaliem, tā pilnībā neatspoguļojās produkta gala cenā patērētājiem – atšķirība starp viena un tā paša produkta cenu zemo cenu veikalā un parastajā (RIMI) veikalā vairāk nekā pusē gadījumu bija mazāka nekā saņemtā atlaide. Tas, savukārt, nozīmē, ka tirgotājs zemo cenu ir panācis tikai uz ražotāja rēķina, nevis izmantojot savus iekšējos resursus un veidojot veikalu, kas darbojas ar zemām izmaksām.

KP 2010.gada lēmums bija pirmais, ar kuru Latvijā tika konstatēta dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīga izmantošana, kopš īpaši ražotāju/piegādātāju un lielo mazumtirgotāju attiecību regulēšanai paredzētās normas ieviešanas Konkurences likumā.