Aug pieprasījums pēc bērnu psihiskās veselības speciālistiem

Laikā, kad ievērojami pieaug pieprasījums pēc bērnu un jauniešu psihiskās veselības speciālistiem, rindas uz pakalpojumiem var sasniegt pusgadu. Labā ziņa – akūtos gadījumos tās ir ievērojami īsākas. Speciālisti izvērtē, kuros gadījumos gaidīt nedrīkst. Pašlaik top arī Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Tajā varētu sniegt plašāku pakalpojumu apjomu bērniem no visas Latvijas.