Attālinātajās mācībās jau saskata problēmas

Ir pagājušas trīs dienas, kopš visas klašu grupas mācās attālināti, un pašvaldībās jau izkristalizējušās pirmās problēmas. Viena no tām ir tehniskais nodrošinājums. Latvijas Pašvaldību savienība ziņo, ka valstī trūkst 87 tūkstoši datoru. Izglītības un zinātnes ministrija ziņo, ka visus skolēnus ar tehniku nevarēs nodrošināt. Liepājas izglītības pārvalde, veicot aptaujas par attālināto mācību procesu, secinājusi, ka lielākais slogs pašlaik ir tieši audzēkņu vecākiem – daudzi no viņiem nevar atprasīties no darba, lai bērnam būtu klāt mācību laikā. Uztraukums ir arī par izglītības kvalitāti.