Atklāta vēstule par satraucošām tendencēm mediju telpā

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām

Ar šo vēstuli vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz satraucošām tendencēm nacionālajā mediju telpā.

Laikā, kad Satversmes aizsardzības birojs, arī Drošības policija apliecina, ka Kremļa finansēto un kontrolēto TV kanālu darbība ir risks Latvijas nacionālajai drošībai. Laikā, kad Kremļa finansētie un kontrolētie TV kanāli tikai virspusēji atgādina medijus, ar kādiem paraduši rēķināties demokrātiskās valstīs. Šodien virkne Krievijas TV kanālu ir sevi apliecinājuši kā Kremļa ārpolitikas instrumentus. Virkne retranslēto Krievijas TV kanālu dezinformē, nodarbojas ar vienpusēju propagandu, kuros ir tikai viens «pareizais» viedoklis, un tas ir Putina/Kremļa viedoklis. Šādā situācijā par vienu no svarīgākajiem nacionālās drošības jautājumiem kļūst nacionālās mediju telpas spēja pretoties atklātajā propagandas karā.

Tam ir nepieciešami vairāki priekšnosacījumi no valsts puses:

• Nacionālo kanālu izveide.

• Naciononālo kanālu stiprināšana (likumdošana, uzraudzība, pozitīva un attīstoša biznesa vide).

Gada sākumā bezmaksas virszemes apraidē darbu sāka trīs jauni nacionālie kanāli – OTV, Re:TV, RīgaTV24. Tas uzskatāms par ievērojamu Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) panākumu, veidojot nacionālo informatīvo telpu.

Pirmais uzdevums ir veiksmīgi izpildīts, taču šobrīd, kad būtu nepieciešams pielikt visas pūles šo kanālu stiprināšanai, notiek nepamatota un apzināta vēršanās pret vienu no jaunizveidotajiem kanāliem, proti OTV.

NEPLP vadītājs A. Dimants un tās loceklis G. Grūbe nozares speciālistu vidū nav slēpuši, ka viņu mērķis ir iznīcināt jaunizveidoto kanālu, nespējot to pamatot ar kādiem objektīviem apsvērumiem.

Katram no jaunizveidotajiem kanāliem ir sava īpaša niša Latvijas mediju telpā – OTV ir vairāk orientēts uz bērnu un jauniešu raidījumu veidošanu, vienlaikus tiek pievērsta liela uzmanība arī visas sabiedrības informēšanai.

Šajā īsajā laikā, darbojoties sarežģītos apstākļos (NEPLP vadības pretdarbības rezultātā tiek kavēti pienākošie maksājumi par sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem, kas, protams, apgrūtina kanāla darbu) OTV ir spējis līdztekus pašu radītājiem raidījumiem nodrošināt unikālu saturu savā programmā, kas tieši ir vērsti uz nacionālās drošības stiprināšanu:

• izveidota cieša sadarbība ar Latvijas Okupācijas muzeju un OTV vairākkārt saviem skatītājiem ir nodrošinājis iespēju parādīt unikālus materiālus no muzeja videoliecību arhīva.

• Apzinoties Latgales reģiona īpašo nozīmi valsts drošības stiprināšanā, OTV ir veicis virkni pasākumu, lai savā kanālā nodrošinātu ikdienas Latgales reģionālo raidījumu un ziņu atspoguļošanu.

• Propagandas kara apstākļos īpaši svarīga kļūst nepastarpinātas un neizkropļotas informācijas pieejamība sabiedrības pārstāvjiem, tāpēc OTV ir uzsācis darbu, lai saviem skatītājiem nodrošināt Saeimas sēžu translācijas (drīzumā arī Ministru kabineta sēžu tiešraides). Jāpiebilst, ka šobrīd neviens medijs Latvijā šo funkciju vairs nepilda.

• OTV ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Ukrainas 5 kanālu par ikdienas ziņu pārraidīšanu OTV kanālā krievu valodā. Tādējādi OTV ir pirmais TV kanāls Latvijā, kas nodrošina tiešu informācijas iegūšanu par notikumiem Ukrainā.

• OTV ir spējis panākt vienošanos ar kanālu TV3 par Pasaules čempionāta hokejā tiešraižu nodrošināšanu, kas ir uzskatāms par visai sabiedrībai nozīmīgu sporta pasākumu.

• OTV ir izveidota cieša sadarbība ar Sporta centru par nozīmīgu kultūras un sporta pārraižu nodrošināšanu (piemēram, ir plānotas «Rīga 2014» atsevišķu pasākumu tiešraides).

OTV vēlas uzsvērt, ka visus iepriekšminētos raidījumus un programmas kanāls nodrošina, nesaņemot papildu finansējumu no sabiedriskā pasūtījuma, un tas ir uzskatāms par kanāla ieguldījumu nacionālās informatīvās teplas stiprināšanai.

OTV apzinās nopietno situāciju mediju telpā, tāpēc par savu pienākumu uzskata dot ieguldījumu Latvijas valsts drošības stiprināšanai.

Taču tā vietā, lai šādā situācijā palīdzētu jaunajam kanālam OTV īstenot mērķus, uzraugošā institūcija NEPLP vērš nepamatotu uzbrukumu kanāla darbībai, piemēram, nepildot savstarpēji noslēgtā sabiedriskā pasūtījuma līguma nosacījumus.

Tāpēc līdzam Jūs savu iespēju un kompetences ietvaros palīdzēt novērst NEPLP vadības pretdarbību, un darīt visu iespējamo nacionālo kanālu, tostarp OTV stiprināšanai, apzinoties, ka mediju vidē notiekošais tieši skar valsts drošību.

Dace Tribocka, OTV vadītāja