Atbalsts mazajām lauku saimniecībām

Kā liecina statistikas dati, Latvijā vairāk nekā puse jeb aptuveni 46 tūkstoši saimniecību ražo produkciju pašpatēriņam un tirgū pārdod tikai niecīgu daļu, tādējādi mazinot lauksaimniecības ražošanas efektivitāti. Lai veicinātu uzņēmējdarbības sākšanu un mazo lauku saimniecību attīstību, no 3.septembra šim mērķim būs pieejams vienreizējs atbalsts – 15 tūkstoši eiro. Priekules novada zemnieki šādu iespēju uzskata par pozitīvu atspērienu.