ASV kompānijas arvien biežāk interesējas par uzņēmumu iegādi Latvijā

Uzņēmumu apvienošanās un iegādes (M&A) tirgū visā pasaulē šobrīd ir novērojamas ļoti optimistiskas tendences – būtiski uzlabojas ne vien uzņēmumu gatavība jauniem darījumiem, bet arī to finansiālās iespējas īstenot jaunus darījumus nākotnē, liecina starptautiskās revīzijas un biznesa konsultāciju kompānijas KPMG veiktais uzņēmumu apvienošanās un iegādes tirgus pētījums Global M&A Predictor.

Par Latvijas uzņēmumiem, īpaši IT un jauno tehnoloģiju jomā, pēdējā laikā jūtama palielināta interese no ASV investoriem, savukārt rubļa vērtības krituma dēļ sagaidāma Krievijas investoru iespēju samazināšanās slēgt nozīmīgus darījumus.

„Sekojot līdzi pasaules tendencēm un situācijai Baltijas valstīs kopumā, ir prognozējams, ka 2015. gadā arī Latvijā pieaugs M&A aktivitāte. Līdz šim darījumi, kuru ietvaros ārvalstu uzņēmumi iegādājas vietējo uzņēmumu kapitāla daļas, ir veidojuši mazāk nekā pusi no visas M&A aktivitātes Baltijas valstīs, bet šī proporcija var mainīties, ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus, jo Baltijas valstis ierindojas starp visstraujāk augošajām ES dalībvalstīm. Nebūtu pārsteigums, ja šogad ASV uzņēmumi iegādātos dažus Baltijas valstu uzņēmumus, jo ASV ekonomikas atlabšanas tempi ir strauji un akciju tirgus indeksi ir nebijuši augsti. Tomēr viens no ierobežojošajiem faktoriem ir Baltijas valstu tirgu izmērs. Lai kļūtu pievilcīgi investoriem, Baltijas valstu uzņēmumiem jābūt ievērojamiem spēlētājiem vietējā tirgū, jābūt gataviem darboties globāli vai jāpiedāvā unikāli produkti vai tehnoloģijas,” norāda KPMG Baltics SIA darījumu atbalsta nodaļas direktore Jūlija Māsāne-Ose.
Paredzams, ka darījumu aktivitāti 2015. gadā ietekmēs arī Latvijai specifiskie apstākļi. Ģeopolitiskā situācija varētu sekmēt vietējā tirgus konsolidāciju un palielināt noslēgto darījumu skaitu. Pārtikas (īpaši piena produktu) ražotāji, kuri ir lielā mērā atkarīgi no eksporta uz Krieviju, varētu apsvērt iespējas konsolidēt savu darbību, lai gūtu izmaksu sinerģiju. Tajā pašā laikā investoriem no Krievijas, kas vēsturiski ir bijuši diezgan aktīvi Latvijā, Krievijas rubļa vērtības krišanās dēļ būs arvien sarežģītāk slēgt darījumus. Konsolidācijas iespējas saglabāsies arī vairākās citās nozarēs ar salīdzinoši zemu koncentrāciju, piemēram, IT un telekomunikācijas, medikamentu izplatīšana, celtniecība,” uzsver J. Māsāne-Ose.

KPMG pētījumā Global M&A Predictor ir norādītas divas tendences, kas liecina par pozitīvu globālā M&A tirgus attīstību. Pirmkārt, lielu biržā kotētu uzņēmumu cenas un peļņas attiecība visā pasaulē ir par 7% augstāka nekā pirms 12 mēnešiem, kas nozīmē, ka pieaug šo uzņēmumu gatavība slēgt darījumus. Otrkārt, paredzams, ka prognozētā neto parāda attiecība pret EBITDA, kuru KPMG lieto, lai novērtētu uzņēmumu spēju veikt darījumus, turpmāko 12 mēnešu laikā samazināsies par 14% (parādu apjoma samazinājums ļauj uzņēmumiem slēgt vairāk darījumu).

Global M&A Predictor ļauj secināt, ka lielākais darījumu apjoma pieaugums šogad ir paredzams tehnoloģiju uzņēmumiem, savukārt samazinājums ir sagaidāms enerģētikas nozarē. Arī Latvijā 2014. gads bija ļoti veiksmīgs ieguldījumiem jaunizveidotos tehnoloģiju uzņēmumos. Ieguldījumus saņēma tādi Latvijas uzņēmumi kā Infogram, Cobook, Mailigen un Roamer. Pretrunīgi vērtēto sociālo tīklu Ask.fm, kuram pēc dažām aplēsēm ir 180 miljoni lietotāju, iegādājās IAC. Turklāt Infogram iegādājās konkurējošu Brazīlijas uzņēmumu Visualoop, tādējādi palielinot savu globālo klātbūtni un kļūstot par vienu no retajiem Latvijas uzņēmumiem, kas 2014. gadā ir veikuši ieguldījumus ārvalstīs. Sagaidāms, ka šīs 2014. gada optimistiskās tendences tehnoloģiju nozarē Latvijā saglabāsies arī 2015. gadā.

Savukārt enerģētikas uzņēmumu finanšu situācija ir nestabilāka, un to ietekmē galvenokārt dabas resursu cenu samazināšanās un stingrais regulējums enerģētikas nozarē. E.On Ruhrgas International GmbH, kas plāno pārdot savus 47,2% Latvijas Gāzes akciju, varētu sastapties ar arvien lielākām grūtībām atrast pircējus tām, ja netiks samazināta cena (2014. gada vidū E.On Ruhrgas piedāvāja Latvijas valdībai atpirkt šīs akcijas par 220 miljoniem eiro). Ja šis darījums izdosies, tas varētu kļūt par vienu no svarīgākajiem darījumiem 2015. gadā.