Ar Eiropas Savienības atbalstu RAKUS būvēs jaunu infekciju slimību un plaušu veselības korpusu

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS), izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļus, sākts projekts “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecība”, kas paredz slimnīcas infrastruktūras izbūvi un attīstību gandrīz 100 miljonu eiro apmērā.

Slimnīcai tiks būvēts jauns ārstniecības korpuss infekciju slimību un plaušu veselības centra izveidošanai un darbības nodrošināšanai, kā arī attīstīti dienas stacionāra pakalpojumi, kas ļaus tos koncentrēt Hipokrāta ielas kompleksā, veidojot Infekciju slimību un plaušu veselības pakalpojumu centru. Jaunajā ārstniecības korpusā paredzēts izvietot dažādu profilu ambulatori sniedzamos pakalpojumus, kas veidos daļu no vienotā Ambulatoro pakalpojumu centra, kas tiks attīstīts, izmantojot arī stacionāra “Gaiļezers” esošo infrastruktūru, nodrošinot pēctecīgu pakalpojumu pieejamību.

RAKUS valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Aleksejs Višņakovs: “Mūsu slimnīca Covid-19 pandēmijas laikā bija lielākā un galvenā ārstniecības iestāde, kurā ārstējās 13 024 Covid 19 infekcijas pacienti no visas Latvijas. Piecos slimnīcas stacionāros ik dienas vairāk nekā 1200 slimnīcas darbinieku bija iesaistīti cīņā par šo cilvēku veselību un dzīvībām. Tagad, pateicoties Atveseļošanas fonda līdzekļiem un valdības atbalstam, esam ieguvuši patiesi unikālu un vienreizēju iespēju infrastruktūras attīstībai – koncentrēt ārstniecības resursus un Laboratorijas dienestu vienuviet – Hipokrāta ielas kompleksā un izveidot jaunu, mūsdienīgu “Infekciju slimību un plaušu veselības centru”. Tajā tiks izvietotas šobrīd ģeogrāfiski dažādās adresēs esošo stacionāru “Latvijas Infektoloģijas centrs” un “Tuberkulozes un plaušu slimību cents” nodaļas, kuras modernizējot, būtu nepieciešami daudz lielāki līdzekļi un investīcijas. Esmu pārliecināts, ka ilgtermiņā šis projekts atmaksāsies. Turklāt esam uzsākuši darbu, lai jaunajam centram piesaistītu jaunos ārstus, māsas un laboratorijas speciālistus, cieši sadarbojoties ar RSU un LU rezidentūrām un medicīnas koledžām. Arī viņi, kopā ar pieredzējušiem darbiniekiem jau pēc 3 gadiem varēs strādāt mūsdienīgā vidē, kas atbilst labākajiem Eiropas un pasaules standartiem. Bet lielākais ieguvējs, realizējot šo vērienīgo projektu, nenoliedzami būs mūsu pacienti”.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Pandēmija vēl vairāk izgaismoja reformu un investīciju nepieciešamību veselības aprūpes nozarē. Svarīgi ir nodrošināt tādu veselības aprūpes sistēmu, kas ir ne vien spēcīga savā ekonomiskajā, sociālajā un institucionālajā noturībā, bet arī ir gatava reaģēt krīzes situācijās. Man ir liels gandarījums, ka Atveseļošanas un noturības plāna ietvaros paredzētas investīcijas 149 500 000 miljonu eiro apmērā slimnīcu un veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai Latvijā. Investīcijas uzlabos infrastruktūru trīs universitātes slimnīcās, tai skaitā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un septiņās reģionālajās slimnīcās. Tas ir būtisks ieguldījums, lai stiprinātu Latvijas veselības aprūpes sistēmu.”

Projektu plānots realizēt līdz 2026. gada jūnijam. Tā kopējās izmaksas ir 99 972 040 EUR, no kuriem Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums 82 621 521 EUR, bet valsts budžeta līdzfinansējums –  14 851 218 EUR. RAKUS infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecības projekts tiek īstenots saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. –2027. gadam.

Jau ziņots, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības plāna ietvaros veselības aprūpes sektoram kopumā ir piešķirti 181 500 000,00 EUR, lai attīstītu uz pacientu centrētu integrētu un visaptverošu veselības aprūpi, paaugstinātu pakalpojumu efektivitāti un stiprinātu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu.

Atveseļošanas fonds ir jauna ES budžeta programma, kas sākotnēji tika izveidota kā koordinēta ES reakcija uz Covid-19 radīto krīzi, lai mazinātu tās radīto sociālo un ekonomisko ietekmi ilgtermiņā. Atveseļošanas fonda mērķis ir atbalstīt reformas un veikt investīcijas, lai nodrošinātu ES dalībvalstu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku.

RAKUS ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina vispusīgu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu, attīsta inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.