Apstrādes rūpniecības apjomi oktobrī pieauga par 1,2%

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2021. gada oktobrī pēc neizlīdzinātajiem datiem bija par 1,2% lielāki nekā pirms gada. Savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieaugums bija nedaudz lielāks – par 3,9%. Kopumā šā gada pirmajos desmit mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi bija par 7,7% lielāki nekā pirms gada (pēc neizlīdzinātiem datiem).

Oktobrī gada griezumā pieaugums bija vērojams lielākajā daļā apstrādes rūpniecības apakšnozaru. Straujāk auga gatavo metālizstrādājumu apakšnozares (+11,5% salīdzinot ar 2020. gada oktobri) ražošanas apjomi. Pozitīvs ieguldījums nozares izaugsmē bija arī ķīmiskās rūpniecības (+17,1%), mēbeļu ražošanas (+26,1%), iekārtu un mehānismu (+17,8%), kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarēm.

Savukārt oktobrī samazinājās abu lielāko apstrādes rūpniecības apakšnozaru – kokapstrādes un pārtikas rūpniecības ražošanas apjomi. Jau desmito mēnesi turpina samazināties arī metālu ražošanas apjomi.

Oktobrī gada griezumā turpināja augt arī apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 12% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, vēl straujāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi – par 20,8%. Straujāk auga kokapstrādes, ķīmiskās rūpniecības un gatavo metālizstrādājumu ražošanas produkcijas realizācija.

Pieprasījuma pieaugums lielākajā Latvijas preču noieta tirgū – ES dod iespēju apstrādes rūpniecības uzņēmumiem turpināt uzrādīt labus izaugsmes rādītājus. Arī turpmāk apstrādes rūpniecībai ir potenciāls attīstībai, it īpaši uz eksporta apjomu pieauguma rēķina. Tomēr saglabājas arī vairāki izaugsmes riski, gan energoresursu cenu pieaugums, gan arī joprojām augstā Covid-19 saslimstība un neskaidrība ar tās ierobežošanas tempu.