Aizsargājot ikviena cilvēktiesības un privāto dzīvi, no 1. jūlija Latvijā varēs reģistrēt partnerību

No pirmdienas, 1.jūlija, Latvijā divas pilngadīgas personas – gan dažāda dzimuma, gan viena dzimuma – jaunā veidā varēs juridiski nostiprināt savas attiecības, noslēdzot partnerību pie notāra. Tieslietu ministrijas izstrādātais pāru kopdzīves tiesiskais regulējums nodrošinās visu ģimeņu juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību, kā arī izpilda Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumu.

Notikuma nozīmīgumu uzsver tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “1.jūlijs šogad daudziem ir īpaša un ilgi gaidīta diena, jo vairāk nekā pēc 20 gadu ilgām diskusijām beidzot visām ģimenēm būs iespēja tapt valstij redzamām. Tiesiskā un demokrātiskā valstī ikviens cilvēks ir vērtība. Un mums gan kā valstij, gan kā sabiedrībai ir jādara viss, lai cilvēki Latvijā varētu justies laimīgi, piederīgi un gribētu veidot šeit ģimenes. Šis regulējums tieši to arī paveiks. Daudziem, jo daudziem līdzcilvēkiem, šis ir svarīgs signāls – jūs esat Latvijai svarīgi, ka valsts aizsargā ikviena cilvēktiesības un privāto dzīvi. Tā patiešām vēsturiska diena Latvijai cilvēktiesību ievērošanas ziņā.”

Lai vairāk uzzinātu, kā noritēs partnerības noslēgšanas process, Tieslietu ministrija ir apkopojusi svarīgākos jautājumus un atbildes.

Kas ir partnerība?

Partnerība paredz jaunu veidu, kā padarīt savas attiecības redzamas valstij, un nodrošinās divu cilvēku personisku attiecību juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību. Partnerība nodrošina personām noteiktas tiesības un pienākumus attiecībās ar valsti, tā atvieglojot partneru kopdzīvi ikdienā. Ziņas par partnerības nodibināšanu un izbeigšanu būs ierakstāmas Fizisko personu reģistrā.

Kas varēs noslēgt partnerību?

Turpmāk divas pilngadīgas personas – gan dažāda dzimuma, gan viena dzimuma – kurām ir personiskas attiecības un kopīga saimniecība un nepastāv ierobežojumi partnerības noslēgšanai (piemēram, radniecība, noslēgta laulība vai partnerība), varēs vienkāršā un ērtā veidā reģistrēt savas attiecības.

Ko iegūs partnerību noslēgušie?

Pēc partnerības nodibināšanas partnerim būs tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties vai brīvi paust savu gribu, iegūt sociālās garantijas, piemēram, saņemt partnerim aprēķinātās pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz viņa nāvei, kā arī iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpējiem dāvinājumiem un aizdevumiem.

Tāpat uz valsts amatpersonas partneri attieksies interešu konflikta novēršanas ierobežojumi. Līdzīgi maksātnespējas administrators nevarēs pildīt amata pienākumus, ja administratora partneris tajos būs personiski vai mantiski ieinteresēts.

Vai partnerība ir jāslēdz, ja ģimene ir atzīta tiesā?

Pāriem, kuriem administratīvā tiesa pieņēmusi nolēmumu par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu, nav jādodas pie zvērināta notāra. Ziņas par personu attiecībām, kas ar tiesas nolēmumu konstatētas līdz 2024. gada 30. jūnijam, Fizisko personu reģistrā uz personu iesnieguma pamata aktualizēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pēc ziņu reģistrācijas šiem pāriem būs tādas pašas tiesības un pienākumi kā tiem pāriem, kuri pie notāra nodibinājuši partnerību.

Kur varēs noslēgt partnerību?

Partnerību varēs noslēgt klātienē vai attālināti pie zvērināta notāra. Partnerība stājas spēkā ar notariālā akta par partnerību noslēgšanu.