Āfrikas cūku mēris turpina uzliesmot; konstatēti jauni saslimšanas gadījumi

Pagājušajā nedēļā saņemtie laboratorisko analīžu rezultāti apstiprinājuši Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu 6 mājas cūkām Valkas novada Ērģemes pagastā, informē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Dzīvnieku novietnē tika turētas 43 mājas cūkas, šodien tiek veikti visi slimību apkarojošie pasākumi, t.sk. dzīvnieku līķu iznīcināšana un novietnes dezinfekcija.

Kā jau informējām, tad no 29.augusta nav apstiprināti jauni ĀCM saslimšanas gadījumi mājas cūkām, savukārt Ziemeļvidzemē pēdējais ĀCM gadījums mājas cūkām bija konstatēts 12.augustā Valkas novada Ērģemes pagastā.

ĀCM apstiprinājies ar 10 meža cūkām – gan nomedītajām, gan atrastajām gan Vidzemē, gan arī pēc ilgāka laika Latgalē.

Vidzemes pusē ĀCM konstatēts divām nomedītajām meža cūkām: vienai Strenču novada Jērcēnu pagastā un vienai Burtnieku novada Ēveles pagastā, kā arī 8 atrastajām beigtajām mežā cūkām. No tām: vienai atrastajai beigtajai meža cūkai Madonas novada Ļaudonas pagastā, vienai Valkas novada Ērģemes pagastā un vienai Daugavpils novada Skrudalienas pagastā un 5 Burtnieku novada Ēveles pagastā. Madonas novadā pēdējais ĀCM konstatētais gadījums meža cūkām bija konstatēts 12.augustā.

Uz doto brīdi ĀCM laboratoriski apstiprināts 100 mežacūkām un 72 mājas cūkām, iznīcinātas 564 mājas cūkas.

PVD atkārtoti aicina cūku turētājus stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādējādi pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību tālāku izplatīšanos.

PVD atgādina:

ka cūkas nedrīkst turēt āra aplokos;

ir jānovērš to kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt novietotiem dezinfekcijas paklājiem;

cūku novietnē vai cūku kūtī drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai persona, kura kopj cūkas;

personai, kura veic dzīvnieku kopšanu, jābūt maiņas apģērbam – atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī un kuras pēc dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas;

cūkām aizliegts izbarot ēdināšanas uzņēmuma atlikumus, kā arī pārtikas atkritumus, kas satur meža vai mājas cūku gaļu un to subproduktus.

Lai pasargātu savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinātu infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā jāievēro sekojošais:

neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas;

pakaišiem lietot materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām;

cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu!

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu savus dzīvniekus no iespējamām saslimšanām, novietne jāuztur tīra un nepieciešamības gadījumā jāveic novietnes dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija. Mājas cūku turētājs iegādājas un nodrošina nepieciešamos līdzekļus minēto pasākumu veikšanai.