80 % Baltijas uzņēmumu uzskata ilgtspēju par svarīgu

Nesen veiktajā Neste un Kantar pētījumā Baltijas valstīs noskaidrots, ka aptuveni puse Neste biznesa klientu jau ir izvirzījuši ilgtspējas mērķus vai arī strādā ilgtspējas virzienā. Kopumā Latvijā šos mērķus jau ir uzstādījuši 48 % Neste klientu, Igaunijā tie ir 53 %, kamēr Lietuvā tie ir vien 25 %. Savukārt ļoti svarīga vai svarīga ilgtspēja jau ir krietni vairāk respondentiem – Igaunijā un Latvijā tie ir 95 % respondentu, bet Lietuvā – 81 %.

Pētījums, kurā piedalījās 529 Neste klienti Baltijas valstīs, parāda, ka Latvijas (48 %) un Igaunijas (36 %) uzņēmumiem ilgtspēja galvenokārt asociējas ar ekonomisko atbildību, bet Lietuvā – ar atjaunojamiem energoresursiem (25 %). Pētījumā secināts, ka tiem uzņēmumiem, kuriem ilgtspēja nav mērķis, ir arī neskaidrāks priekšstats par ilgtspējas termina nozīmi.

Kopumā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu vidū ilgtspēja tiek saskatīta kā jaunu biznesa iespēju pavēršana un kā vienīgais attīstības virziens. Šim apgalvojumam piekrīt teju 30 % no Igaunijas respondentiem, 33 % no Latvijas un 40 % no Lietuvas respondentiem. Vien maza daļa respondentu to uzskata par “jaunu tendenci un neko vairāk”.

Pētījumā noskaidrots arī, ko uzņēmumi dara ilgtspējas virzienā. Top 3 iniciatīvas, kas tiek veiktas, ir enerģijas un degvielas taupīšana, investēšana darbinieku labklājībā un pāreja uz elektroniskiem darījumiem, samazinot izlietotā papīra daudzumu. Igaunijā un Latvijā galvenais virziens ir enerģijas taupīšana, ko atzīmēja 76 % Igaunijas un 56 % Latvijas aptaujāto. Lietuvas Neste klientu vidū uzņēmumi galvenokārt samazina papīra daudzumu, šo virzienu atzīmējot 60 % respondentiem.

Svarīga ilgtspējīgas rīcības daļa īpaši degvielas tirdzniecības uzņēmuma klientu vidū ir emisiju rašanās kartēšana uzņēmumu darbībā, lai varētu tās sekmīgāk samazināt – to visvairāk veic Igaunijā (24 %), mazāk Latvijā (16%), bet vismazāk Lietuvā (vien 4 %). Savukārt jau viennozīmīgāka atbilde visu trīs Baltijas valstu vidū ir par veiktajām darbībām transporta emisiju samazināšanai – teju 70 % katrā respondentu grupā atzīmēja, ka veic maršrutu optimizāciju.

“Esam aktīvi darbojušies un strādājuši ilgtspējas virzienā, sniedzot atbalstu un risinājumus arī uzņēmumiem. Pēc pētījuma datiem redzam, ka apmēram katrs 6. – 7. uzņēmums ir kartējis uzņēmuma emisijas un, ka arvien vairāk izvirza ilgtspēju kā savu mērķi tuvākajiem gadiem. Priecājamies par katru mūsu klientu, kuram varam palīdzēt ceļā uz ilgtspējīgu darbību un arī mēs, Neste Latvija, turpināsim spert soļus šajā virzībā un kopā ar klientiem meklēt jaunus risinājumus,” papildina Armands Beiziķis, Neste Latvija valdes priekšsēdētājs.

Lai saprastu Neste klientu Baltijas valstīs redzējumu, tika jautāts viņu viedoklis par galvenajiem šķēršļiem un izaicinājumiem, uzstādot ilgtspēju kā mērķi. Pētījums parāda, ka galvenie šķēršļi Latvijā un Igaunijā ir saistīti ar radītajām papildu maksām un līdz ar to galaprodukta cenu pieaugumu. Tādu iemelsu min 45 % respondentu, savukārt gandrīz 40 % Latvijas un Igaunijas un teju 50 % Lietuvas pētījuma dalībnieku kā ilgtspējas izaicinājumu min to, ka klienti nevēlas maksāt augstāku cenu par zemas emisijas risinājumiem.

Tāpat pētījums atklāj, ka vairāk kā puse uzņēmumu jau spēj piedāvāt ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus – 60 % Latvijā, 57 % Igaunijā un 54 % uzņēmumu Lietuvā jau piedāvā šādus risinājumus. Vairums arī piekrīt apgalvojumam, ka ir viegli pārdot klientiem ilgtspējīgus risinājumus. Tiem, kuri nav iesaistīti ilgtspējīgas darbības ieviešanā, ir arī grūti pārdot ilgtspējīgus risinājumus saviem klientiem. Aptuveni trīs ceturtdaļas uzņēmumu piekrīt uzskatam, ka nākotnē pieprasījums pēc ilgtspējīgiem pakalpojumiem viņu nozarē pieaugs.

Neste kopā ar Kantar kvantitatīvo aptauju veica laika periodā no 2022. gada 29. novembra līdz 2022. gada 16. decembrim.