46 000 cilvēku Latvijā ir trūcīgi

Trūcīgo personu skaits Latvijā pašlaik salīdzinājumā ar krīzes epicentru ir būtiski samazinājies. Vislielākais skaits cilvēku ar trūcīgas personas statusu bija 2010. gadā – vairāk nekā 227 000. Šovasar trūcīgo skaits turpina samazināties.

Taču, kā NRA.lv uzsver Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Maruta Pavasare, arvien mazāk nabadzīgo cilvēku kvalificējas valsts un pašvaldības palīdzības saņemšanai. Tas nozīmē, ka reāli cilvēks formāli neatbilst noteikumiem, lai saņemtu oficiālu trūcīgā statusu.

Kopš globālās finanšu krīzes no 2008. līdz 2011. gadam trūcīgo skaits Latvijā katru gadu samazinās gan absolūtajos skaitļos, gan īpatsvarā no iedzīvotāju skaita. Maksimālais trūcīgo personu skaits tika reģistrēts 2010. gadā (par trūcīgām bija atzītas 227 811 personas) un 2011. gadā (212 876 personas). «Ja salīdzinām personu skaitu, kurām bija spēkā trūcīgas personas statuss, pa mēnešiem, piemēram, konkrēti jūnijā, tad lielākais skaits trūcīgo personu bija 2011. gada jūnijā – 175 476 personas. Šogad jūnijā trūcīgas personas statuss ir 46 401 personai. Maijā Latvijā bija reģistrētas 48 892 trūcīgas personas, tas nozīmē, ka trūcīgo skaits mēneša laikā samazinājies par 2491 cilvēku.

«Trūcīgo skaits ir ievērojami samazinājies, bet jāņem vērā, ka pirms globālās finanšu krīzes – 2009. gada jūnijā trūcīgā statuss bija spēkā 44 289 personām, tātad par 2112 personām mazāk nekā tagad,» datus analizē M. Pavasare.

Trūcīgo personu īpatsvars no iedzīvotāju skaita pēdējos gados gadu no gada un mēnesi no mēneša samazinās – 2011. gada jūnijā tas bija 7,9 procenti no iedzīvotāju skaita, 2016. gada jūnijā 2,4 procenti. Speciāliste norāda, ka ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, kuru ietekmē pieaugusi strādājošo mēneša darba samaksa, kas ietekmē arī situāciju ar nabadzības radītājiem. Tāpat kopš 2015. gada ir pieaudzis ģimenes valsts pabalsta apmērs par otro, trešo un nākamajiem bērniem ģimenē, indeksētas valsts pensijas, kas pozitīvi ietekmē trūcīgo ģimeņu materiālo stāvokli. Taču vienlaikus tam ir būtiska ietekme uz trūcīgā statusa saņemšanu. «Jāsaka gan, ka trūcīgā ienākumu līmenis palicis nemainīgs kopš 2009. gada – 128,06 eiro, kas nozīmē, ka arvien mazāk nabadzīgo cilvēku kvalificējas valsts un pašvaldības palīdzības saņemšanai,» saka M. Pavasare. Saeimā pašlaik tiek skatīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas palīdzēs nabadzīgajām ģimenēm ar bērniem kvalificēties sociālās palīdzības saņemšanai – ģimenes valsts pabalsts netiks ņemts vērā ienākumos, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes statusam. Tas veicinās cilvēku skaita pieaugumu, kas varēs saņemt trūcīgā statusu, bet vienlaikus dos iespēju lielākai daļai trūcīgu ģimeņu ar bērniem saņemt atbalstu.

Trūcīgu personu skaits Latvijā

2008.g 120 314
2009 176 138
2010 227 811
2011 212 876
2012 176 042
2013 134 397
2014 104 569
2015 82 361
2016. gada jūnijā 46 401, no tiem 31 303 novados, 15 098 republikas lielajās pilsētās

Avots: Labklājības ministrija

Inga Paparde

Foto:Leroy_Skalstad/https://pixabay.com/en/users/Leroy_Skalstad-1202818//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/