1.oktobrī indeksēs pensijas un atlīdzības

2014.gada 1.oktobrī indeksēs visas pensijas (bez piemaksas) un atlīdzības, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Indeksācijā piemēros indeksu 1,0274, informē Labklājības ministrija (LM).

„Dati liecina, ka inflācija šogad ir bijusi zema – 0,63%. Tāpēc nosakot indeksu redzam, ka jaunā pieeja pensiju indeksācijā ņemt vērā ne tikai patēriņa cenu pieaugumu, bet arī 25% no apdrošināšanas iemaksu algas pieauguma, ir bijusi pareiza un pamatota. Pretējā gadījumā indekss būtu zemāks, līdz ar to arī pensijas apmēra pieaugums būtu salīdzinoši mazāks. Vienlaikus ir skaidrs, ka nākamajā pensiju indeksācijā ir jāņem vērā vismaz 50% no vidējā algu pieauguma, lai tomēr pensijas palielināšanu tuvinātu vidējam algu pieaugumam valstī,” uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Palielinās (indeksēs) pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 285 eiro. Tātad pensijām un atlīdzībām, kas mazākas par 285 eiro, indeksēs visu apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras lielākas par 285 eiro, indeksēs daļu no pensijas vai atlīdzības jeb 285 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, 1.grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas un atlīdzības indeksēs neatkarīgi no to piešķirtā (pārrēķinātā) apmēra.

Indeksācija attiecas uz vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kā arī atlīdzības par darbspēju zaudējuma un atlīdzības par apgādnieka zaudējuma saņēmējiem, kuriem pensijas un atlīdzības piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2014.gada 30.septembrim.

Pārskatot pensiju un atlīdzību, piešķirto (pārrēķināto) pensijas vai atlīdzības apmēru vai daļu, kas nepārsniedz 285 eiro apmēru, reizinās ar indeksu 1,0274.

Piemēram, ja pensijas apmērs ir 290 eiro, tad indeksu piemēros pensijas daļai līdz 285 eiro, t.i. 285 x 1,0274 = 292,81 eiro. Pensijas daļa, kas pārsniedz 285 eiro (t.i., 5 eiro), netiks indeksēta. Tātad no 1.oktobra pensijas apmērs būs 292,81 + 5 = 297,81 eiro (pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas).

Par pamatu indeksācijai ņems vērā piešķirto pensijas apmēru, neskaitot pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam) apmēru, jo piemaksa nav pensijas sastāvdaļa.

Indeksāciju, tāpat kā līdz šim, nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Piemērojamo faktisko patēriņa cenu indeksu un iemaksu algas indeksu VSAA aprēķināja, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem datiem un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem.