Vēlas veidot audžuģimeņu informācijas sistēmu

Ir plānots izveidot informācijas sistēmu, kurā tiktu vienkopus ievadīta informācija par audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tas palīdzēs nodrošināt ātrāku bērnu nokļūšanu ģimenē, jo šobrīd nav izveidota vienota valsts informācijas sistēma, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām. Tikmēr līdzšinējā prakse paredz informācijas apriti starp bāriņtiesām un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI), lai bērnam, kurš nonācis ārpusģimenes aprūpē, atrastu piemērotu audžuģimeni.

Šādas informācijas sistēmas izveide ir noteikta Ministru kabineta noteikumu projektā “Audžuģimenes informācijas sistēmas noteikumi”, kas ceturtdien, 26. jūlijā, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

LM uzskata, ka jaunā sistēma būtiski veicinās operatīvās informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām institūcijām, kā rezultātā arī būtiski uzlabosies ārpusģimenes aprūpē nonākoša bērna ievietošana audžuģimenē. Tādējādi tas mazinās ārpusģimenes aprūpē esoša bērna iespējamo nonākšanu bērnu aprūpes iestādē.

Plānots, ka jaunā sistēma nodrošinās un veicinās iesaistītajiem iespēju nekavējoties piekļūt to funkciju izpildei nepieciešamai informācijai, veikt ātru savstarpējo informācijas apmaiņu, nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un koordinētu starpinstitucionālās komandas rīcību krīzes situācijas novēršanai un atbalsta sniegšanai audžuģimenēm un tajās ievietotam ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam, kā arī veikt preventīvus pasākumus audžuģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidei un bērna tiesību aizsardzībai.

Tiesības saņemt un izmantot Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tostarp personas datus, būs VBTAI, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pašvaldības sociālajam dienestam, policijai, kā arī ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram.

Foto: Pixabay