Veidos reģistru “sistēmas bērnu” viesprogrammām

Pēc sabiedrisko mediju iepriekš izgaismotajiem trūkumiem ārvalstu adopcijā – iztrūkstošām ziņām par atsevišķiem uz ārzemēm adoptētiem bērniem, lielām adopcijas izmaksām un kārtību, kad ārzemju adoptētājs bērnu vispirms uzaicina pie sevis ciemos un tikai pēc tam lemj par adopciju, šogad grozīti likumi.