Uz valsts ekonomiskās situācijas augšupeju vairāk cer iedzīvotāji ar augstāko izglītību

Lai gan paļaušanās uz valsts kopējā labklājības līmeņa celšanos biežāk novērota iedzīvotāju vidū, kuru izglītības līmenis ir zemāks, jaunākajā „DnB NORD Latvijas barometrā” noskaidrots, ka ievērojami vairāk – 79% cilvēku, kuriem ir augstākā izglītība, uzskata, ka viņu ienākumi palielināsies tad, kad Latvijā uzlabosies kopējā ekonomiskā situāciju. Šādu atbildi izvēlējās tikai 60% respondentu ar pamatizglītību un 69% – ar vidējo vai vidējo speciālo izglītību.

Tāpat „DnB NORD Latvijas barometrā” iedzīvotāji ar pamatizglītību daudz biežāk pauda uzskatu, ka, lai celtu savus ienākumus, nepieciešams iegūt labāku izglītību, bet respondenti ar augstāko izglītību ģimenes budžeta palielināšanos drīzāk saskata iespējā attīstīt karjeru un virzīties pa karjeras kāpnēm.

Vēl „DnB NORD Latvijas barometrā” noskaidrota atbilde uz jautājumu – kas nākamo piecu gadu laikā, visticamākais, varētu būt par iemeslu ienākumu sarukšanai. Cilvēki ar pamatizglītību visbiežāk jeb 67% pauda viedokli, ka šādi varētu notikt, ja valsts samazinātu pensijas un pabalstus. Iedzīvotāji ar augstāko un vidējo izglītību šo atbildi izvēlējās ievērojami retāk – attiecīgi 45% un 38% gadījumu.

Cilvēkiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību, drīzāk šķita, ka ienākumu samazinājumam par iemeslu varētu būt Latvijas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, ko izvēlējās 56% respondentu. Šādu atbildi izvēlējās arī 54% iedzīvotāju ar vidējo un 52% ar pamata izglītību.