Turpinot pētīt Latvijas valsts iestāžu – Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras – informācijas...

Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra un citu Latvijas valsts struktūru infromācijas sistēmu apkalpotājas un uzturētājas, IT kompānijas...