Strazds: Pērn Latvijas eksporta apjoms būtiski kritās

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gadā eksporta apjoms bija 3 571.6 milj. latu – par 19.4% jeb 857.3 milj. latu mazāk nekā 2008. gadā, bet importa apjoms bija 4 633.7 milj. latu – par 38.4% jeb 2 894.0 milj. latu mazāk nekā 2008. gadā. Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2009. gadā samazinājās par 10.5%, bet importa apjoms saruka par 34.2 % salīdzinājumā ar 2008. gadu.

Komentējot ārējās tirdzniecības rādītājus, Nordea bankas vecākais ekonomists Andris Strazds norāda:

„2009. gadā Latvijas preču eksports būtiski kritās un līdzsvara atjaunošanās ārējā tirdzniecībā notika uz importa sabrukuma rēķina. Taču, skatoties ceturkšņu griezumā, eksports ir pieaudzis visa pagājušā gada garumā. Turklāt pieauguma tempi ar katru nākamo ceturksni ir bijuši arvien straujāki. Pagājušā gada pēdējā ceturkšņa eksporta rādītāji bija daudz labāki par trešā ceturkšņa skaitļiem, uzrādot pieaugumu par 9%.

Tāpat jāņem vērā, ka ikmēneša ārējās tirdzniecības statistikā eksports tiek uzrādīts faktiskajās cenās. Gada griezumā redzam, ka salīdzināmajās cenās eksports 2009. gadā saruka tikai par 10.5%, bet imports kritās par 34.2%. Ņemot vērā eksporta cenu kritumu, eksporta fizisko apjomu pieaugums 2009. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinājumā ar trešo ceturksni arī būtu lielāks par 9%. Tas neapšaubāmi norāda uz noturīgu pieprasījuma atjaunošanos Latvijas galvenajos eksporta tirgos un vienlaikus apgāž mītu par Latvijas eksportējošā sektora nespēju konkurēt fiksētā valūtas kursa apstākļos.

Var diezgan droši prognozēt, ka 2010. gadā eksporta apjomi būtiski pieaugs, salīdzinot ar 2009. gadu. Vienlaikus arī importa apjomi pieaugs, galvenokārt tāpēc, ka eksportā ir salīdzinoši liels importa īpatsvars. Tomēr patēriņa preču imports vietējam patēriņam joprojām būs zemā līmenī. Preču tirdzniecības bilancē, visticamāk, joprojām būs neliels deficīts, taču to ar uzviju kompensēs pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance un ienākumu konta pārpalikums, ko gan pamatā veido ārvalstu investoru zaudējumi no Latvijā veiktajiem ieguldījumiem. Tekošā konta bilance būs pozitīva arī nākamgad, taču pārpalikums būs mazāks nekā 2009. gadā.”