Saeimas darbības nodrošināšanai plānoto budžetu samazinās vēl par 7%

Tādējādi parlamenta funkciju nodrošināšanai nākamgad plānots finansējums 11,56 miljonu latu apmērā, kas ir par 0,82 miljoniem latu jeb 7% mazāk, nekā jau samazinātajā šī gada budžetā.

Salīdzinot ar 2009.gada budžetu pirms grozījumiem tas ir par 22% mazāk.

“Patlaban Saeima strādā pie 2010.gada budžeta izstrādes, un ar pilnu atbildību varu teikt, ka finansējums, kas paredzēts parlamenta pamatfunkciju nodrošināšanai, tiek būtiski samazināts,” uzsver Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze. Viņš norāda, ka vienlaikus Saeimas Prezidijs šodien uzdevis Saeimas Kancelejai sagatavot papildus priekšlikumus par iespējām vēl vairāk samazināt Saeimas budžeta izdevumus. Šos priekšlikumus paredzēts iesniegt, kad Saeima 2.lasījumā skatīs 2010.gada valsts budžeta projektu.

2010.gada maijā Latvijā paredzēts valstiski nozīmīgs pasākums – NATO Parlamentārās Asamblejas (NATO PA) sesija, par kuras rīkošanu Rīgā lēmums tika pieņemts jau 2005.gadā, un atkārtota vienošanās ir panākta visu augstāko valsts amatpersonu līmenī Nacionālās drošības padomē.

Tā kā NATO PA ir parlamentārs pasākums, tā rīkošanai paredzētais finansējums pēc vienošanās ar Finanšu ministriju tehniski ir iekļauts Saeimas budžetā. Tādējādi to nebūtu korekti uzskatīt par Saeimas budžeta palielinājumu.

NATO PA rīkošanai 2010.gada budžeta projektā ir iekļauts finansējums 1,3 miljonu latu apmērā.

Saeimas priekšsēdētājs uzsver, ka arī NATO PA sesijas rīkošanai paredzētos izdevumus ir uzdots samazināt līdz minimumam. Saeima, organizējot šo pasākumu, iespēju robežās strādās esošo resursu ietvaros, deleģējot darbiniekiem papildu pienākumus, kā arī izmantojot Saeimas rīcībā esošo biroja aprīkojumu un inventāru. Tādējādi, lai gan sākotnēji NATO PA organizēšanai bija paredzēti 6 miljonu latu, šobrīd izmaksas ir samazinātas jau līdz 1,3 miljoniem latu un tās aizvien tiek regulāri pārskatītas.

Tāpat jāņem vērā, ka NATO PA ietvaros pavasarī Latviju apmeklēs līdz 1000 cilvēku no visas pasaules. Pasākuma dalībnieki paši segs savus uzturēšanās izdevumus, maksājot par viesnīcām, ēdināšanu, transportu, ekskursijām un kultūras pasākumiem. Tiek lēsts, ka NATO PA dalībnieki Latvijā iztērēs apmēram vienu miljonu eiro.

Saeimas budžeta izdevumu īpatsvars valsts kopbudžetā ik gadu samazinās – ja 1995.gadā tas bija 0,67% no valsts kopbudžeta, tad 2009.gadā tas ir tikai 0,25%.

Avots: BNA Latvia