RB Rail: “Rail Baltica” projektu ir iespējams īstenot noteiktajā termiņā

Baltijas valstu kopuzņēmums AS “RB Rail”, kas izveidots dzelzceļa projekta “Rail Baltica” īstenošanai, sāks realizēt pasākumus, lai novērstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstāko revīzijas iestāžu apvienotajā revīzijā konstatētos “Rail Baltica” projekta riskus, norādīja “RB Rail” pagaidu valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna.

“Lai gan audita ziņojumā ir izcelti gan plānošanas, gan budžeta riski, Rail Baltica projekta ieviešana līdz 2026. gadam joprojām ir mūsu mērķis. Mēs esam identificējuši galvenos priekšnoteikumus, kas nepieciešami šī mērķa sasniegšanai, ieskaitot uzlabotu lēmumu pieņemšanu projektēšanas un būvniecības posmā, kā arī savlaicīgu finansējuma pieejamību. Ja šie priekšnosacījumi tiek efektīvi izpildīti, Rail Baltica projektu ir iespējams īstenot noteiktajā termiņā,” uzsver Driksna.

Atbildot uz audita secinājumiem par Rail Baltica izmaksām, Ignas Degutis, RB Rail AS finanšu direktors, uzsver: “Tā kā Rail Baltica globālais projekts ir sasniedzis būvprojektēšanas fāzi, projekta attīstītāju rīcībā ir aizvien detalizētāka tehniskā informācija par plānoto darbu apmēriem, kā arī parādās jaunas projektā ieinteresēto organizāciju prasības un vajadzības. Balstoties uz šo jauno informāciju, Rail Baltica izmaksas visās valstīs tiks atjauninātas pēc būvprojekta pabeigšanas 2021. gadā un turpmākiem pētījumiem par prognozētajām pasažieru un kravu plūsmām. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka ir arī daudz iespēju kā samazināt projekta izmaksas, izmantojot kopīgus iepirkumus un viedus projektēšanas risinājumus.”

Runājot par auditā atzīmēto budžeta pieaugumu pirmajā CEF līdzfinansējuma līgumā, Ignas Degutis uzsver: “2019. gada 17. decembrī kopuzņēmums un Eiropas Komisija veica izmaiņas minētajā līdzfinansējuma līgumā un atjaunināja plānotās aktivitātes un to apjomu. Līdz ar šīm izmaiņām, CEF līdzfinansējuma līgumā paredzētās aktivitātes ir saskaņā ar noteikto budžetu un laika grafiku”.

Jau ziņots, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstāko revīzijas iestāžu apvienotajā revīzijā secināts, ka “Rail Baltica” projekts varētu pārsniegt apstiprināto budžetu un ieviešanas laika grafiku.