Pensionārus šonedēļ atkal tracinās par atlaidēm

Braukšanas atvieglojumi pensionāriem Rīgas sabiedriskajā transportā nonākuši arī Rīgas domes Nacionālās apvienības frakcijas rūpju lokā.

NRA.lv jau rakstīja, ka Rīgas pašvaldības deputāts Juris Pūce solīja vērsties Valsts kontrolē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), lai tur izvērtē, vai pamatoti piešķirti sabiedriskā transporta maksas atvieglojumi Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem agrākā vecumā nekā Latvijas.

Nu sarosījušies nacionāļi un ir sašutuši, ka Rīgā deklarējušās Krievijas un citu ārpus Eiropas Savienības valstu personas sabiedriskajā transportā var braukt ar atlaidēm jau no 55 un 60 gadu vecuma, kamēr Latvijas iedzīvotāji šo privilēģiju var saņemt tikai no 63 gadu vecuma, deputāta Jurģa Klotiņa sacīto citē ziņu aģentūra LETA. Jāatgādina, ka šāda kārtība Latvijas galvaspilsētā ir vairāk nekā astoņus gadus, un VARAM informē Neatkarīgo, ka nav saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par normas piemērošanu tādā veidā, ka normas piemērošana diskriminē vienu vai otru iedzīvotāju grupu.

VARAM norāda, ka saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu. Tā ir būtiskākā prasība. Citādu ierobežojumu no valsts puses nav, tādējādi pašvaldībām ir pilnvaras paredzēt atvieglojumus sabiedriskajā transportā, brīvi izvēloties personu kategorijas, kam piešķiramas atlaides. Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos šī prasība ir ievērota, jo noteikti vairāki kritēriji atlaides piešķiršanai: pensionāra statuss, dzīvesvietas deklarēšana, darba neesamība.

VARAM vēl uzsver, ka tā izvērtē saistošo noteikumu atbilstību augstākā juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, bet neizvērtē saistošos noteikumus no lietderības aspekta. Ja kāds vēlas apstrīdēt Rīgas domes saistošos noteikumus un panākt, lai tajos izdarītu izmaiņas, tad pašvaldību pilnvaras šādu atvieglojumu piešķiršanā var ierobežot tikai likumdevējs – Saeima, grozot pašreizējo tiesisko regulējumu, piemēram, no normatīvajiem aktiem svītrojot pilnvarojumu pašvaldībām noteikt personu kategorijas, kam piešķiramas atlaides, un nosakot konkrētas personu kategorijas, kam piešķiramas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, visā valsts līmenī. Nacionālā apvienība Visu Latvijai!Tēvzemei un Brīvībai/LNNK pagājušajā nedēļā ierosināja veikt grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, lai trešo valstu pilsoņiem nevarētu piešķirt braukšanas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Saeimas deputāti noraidīja šā jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, tāpēc grozījumi tiks vērtēti šonedēļ.

Savukārt Rīgas domes Nacionālās apvienības frakcija ir aicinājusi sasaukt pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas ārkārtas sēdi, lai izskatītu iespēju grozīt spēkā esošos saistošos noteikumus un noteikt atvieglojumus 100% apmērā no brauciena biļetes cenas tikai tiem pensionāriem, kuri ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas, Šveices Konfederācijas pilsoņi un bezvalstnieki.

Antra Gabre

Foto: Rīgas satiksme