No bijušajiem Parex bankas valdes locekļiem piedzen vairāk kā 1,2 miljonu latu

No bijušajiem Parex bankas valdes locekļiem piedzen vairāk kā 1,2 miljonu latu

Advokāta Andra Grūtupa birojs savu klientu – starptautisku ieguldījumu fondu un AS “Reverta” (bijusī AS “Parex banka”) akcionāru vārdā informē, ka Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 6.decembrī apmierināja akcionāru celto prasību un par labu AS “Reverta” no bijušajiem AS “Parex banka” valdes locekļiem N.Melngaiļa, V.Ābeles, G.Beļavska un V.Ivanova piedzina zaudējumus vairāk kā 1,2 miljonu latu apmērā.

AS “Parex banka” valde 2010. gada 29. martā pārdeva bankas Baltkrievijā reģistrēto meitas kompāniju “Parex Lizing” AS “Rietumu banka” par 100 ASV dolāriem. 

Valde skaidroja, ka kompānija bijusi parādā AS “Parex banka” un bez jauniem aizdevumiem nav spējusi funkcionēt. Tāpēc darījuma ekonomiskais pamats esot bijusi iespējami ātra kredītu atgūšana, sabiedrību pārdodot. To, ņemot vērā valsts atbalsta saņemšanas nosacījumus, esot pieprasījusi Eiropas Komisija. Turklāt darījumu esot apstiprinājusi bankas padome un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK).

Patiesībā sabiedrība “Parex Lizing” līdz darījuma noslēgšanai pati spēja atmaksāt vairāk kā 70% kredīta un 2009.gadā strādāja ar peļņu vairāk 0,7 miljonu latu apmērā. Šo peļņu valde jau pēc sabiedrības pārdošanas bez atlīdzības atstāja pircējam. Noskaidrots, ka Eiropas Komisija nelika kompāniju pārdot un tā varēja turpināt veikt saimniecisko darbību, atmaksājot mātes sabiedrībai visu kredītu. Tādējādi kompānijas vērtība pārdošanas brīdī bija lielāka par 1,2 miljoni latu. Pārdodot to par 100 ASV dolāriem, valde AS “Parex banka” radīja zaudējumus vismaz 1,2 miljonu latu apmērā.

Turklāt ne bankas padome, ne FKTK darījumu nav apstiprinājusi. Bankas valde no padomes un FKTK slēpa darījuma patieso saturu, kas ietvēra ne tikai kompānijas pārdošanu, bet arī jaunu kredītu izsniegšanu kompānijai un to cedēšanu pircējam.

Valde, neraugoties uz valdības noteikto imperatīvo aizliegumu AS “Parex banka” izsniegt jaunus kredītus, īsi pirms darījuma noslēgšanas izsniedza kompānijai aizdevumu vairāk kā 1,6 miljonu latu apmērā. Prasījuma tiesības uz šiem aizdevumiem valde tajā pašā dienā bez atlīdzības cedēja pircējam AS “Rietumu banka”. Pretēji Ministru kabineta lēmumam valde nesaņēma FKTK atļauju cesijas darījumam.

Valde, pārdodot “Parex Lizing”, faktiski uzdāvināja pircējam AS “Rietumu banka” ne tikai aktīvus 1,2 miljonu latu apmērā, bet arī prasījuma tiesības uz neatgūtajiem kredītiem vairāk kā 1 miljonu latu apmērā. Līdz ar to AS “Reverta” kopējie zaudējumi no darījuma ir vēl lielāki.

Sakarā ar to, ka tiesas sēdes laikā atbildētājs V.Ābele norādīja vēl uz vairākiem darījumiem, ko slepus noslēgusi valde un kas radījuši vēl lielākus zaudējumus, akcionāri apsver iespēju pārbaudīt arī pārējos NVS valstīs esošo līzinga meitas kompāniju pārdošanas darījumus.

Akcionāri ar nožēlu secina, ka valsts ieceltā bankas vadība neievēroja likuma prasības un maldināja gan tās akcionārus un sabiedrību, gan arī tiesu par noslēgtā pārdošanas darījuma izdevīgumu, līdzīgi kā valsts amatpersonas lietā par AS “Parex banka” mazākumakcionāru dalības pamatkapitālā piespiedu samazināšanu sniedza nepatiesu informāciju Satversmes tiesai. Jāatgādina, ka Satversmes tiesa apmierināja mazākumakcionāru konstitucionālo sūdzību.

Akcionārus sarūgtina arī ziņas par iecerētajiem Kredītiestāžu likuma grozījumiem, kas paredz valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par noslēgtajiem darījumiem. Minētais tikai vairos neuzticību un atturēs ārzemju kompānijas no investēšanas Latvijā, ņemot vērā, ka saukt vainīgos pie atbildības par zaudējumu nodarīšanu būs neiespējami. Apziņa par nesodāmību savukārt veicinās slepenību un necaurspīdīgumu, kas raksturo gandrīz visas pārmaiņas AS “Parex banka” kopš tās pārņemšanas valsts īpašumā.