Meroni iekrīt bedrē, ko racis citiem

Šveices advokāta Rudolfa Meroni kontrolēto uzņēmumu menedžeru žēlabas, ka bankas ir slēgušas kontus uzņēmumiem, kuros Aivars Lembergs ir deklarēts kā patiesais labuma guvējs, ir krokodila asaru liešana, jo neviens cits, kā tieši šie Meroni menedžeri absurdā veidā deklarēja A. Lembergu par šo uzņēmumu patieso labuma guvēju.

Savukārt Neatkarīgā pērn ar diviem iesniegumiem vērsās prokuratūrā, vēršot uzmanību, ka R. Meroni kontrolētajos uzņēmumos par patiesajiem labuma guvējiem ir deklarēts pilnīgs absurds un tāpēc jāuzsāk kriminālprocess. Tomēr kriminālprocess netika uzsākts.

Ko tagad publiski stāsta Meroni menedžeri?

Lūk, AS Ventbunkers, AS Ventspils tirdzniecības osta un daudzu citu «Meroni uzņēmumu» valdes locekļa Aivara Gobiņa publiskie izpaudumi: «Bankas nevēlas iedziļināties reālajā situācijā, arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesniedz skaidrojumu, kā rīkoties gadījumā, kad sankcionētajai personai nav ne vismazāko kontroles un ietekmes iespēju uzņēmumos, kuros viņš minēts kā patiesā labuma guvējs.»

Bet ko Uzņēmumu reģistram pagājušā gada 16. aprīlī ir deklarējusi, piemēram, AS Ventbunkers valde, tātad arī pats A. Gobiņš? Citēsim ierakstu Uzņēmumu reģistrā: «Aivars Lembergs ir uzskatāms par VBU PLG, pamatojoties uz apstākļiem, ka viņam pieder tiešas un netiešas līdzdalības veidā caur Yelverton Investments B.V. .., atsevišķi vai caur saviem bērniem, vairāk kā 25% no VBU akcijām, kā arī uz apstākļiem, ka viņš kontrolē Anrija Lemberga un Līgas Lembergas intereses VBU…»

Par uzņēmējsabiedrības patieso labuma guvēju noskaidrošanu un deklarēšanu Uzņēmumu reģistram ir atbildīgs neviens cits kā šīs uzņēmējsabiedrības valde, līdz ar to pašreizējos A. Gobiņa izteikumus var vērtēt arī kā atzīšanos nepatiesas informācijas sniegšanā.

Jāatgādina, uz kādiem argumentiem balstoties, Neatkarīgā jau pērn divreiz aicināja uzsākt kriminālprocesu par faktiski absurdu AS Ventbunkers patieso labuma guvēju deklarēšanu.

Pagājušā gada sākumā atklājās, ka 1. februārī par AS Ventbunkers vienīgo patieso labuma guvēju deklarēta R. Meroni grāmatvede austriete Urzula Haranda (Ursula Harrand).

Neatkarīgā par šo faktu vērsās ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, jo: a) ja U. Haranda AS Ventbunkers ieguvusi kāda darījuma ceļā, tad ir pārdota (izšķērdēta) arestētā manta; b) ja U. Haranda kā patiesā labuma guvēja ir deklarēta nepatiesi, tad deklarētājiem draud kriminālatbildība; c) ja U. Haranda tiešām bijusi patiesā labuma guvēja lielajos Ventspils tranzītbiznesa uzņēmumos vēl pirms aresta uzlikšanas, tad ir uzrādīta apzināti nepatiesa apsūdzība tiem, kuru «patiesā labuma guvēja tiesībām» 2008. gadā tika uzlikts arests. Viss iesniegums publicēts 8. februārī «Neatkarīgā lūdz sākt kriminālprocesu par Meroni grāmatvedes patiesā labuma gūšanas veidu».

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers nodeva šo lietu izskatīt pēc būtības Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei (ENAP). Pēc vairākiem mēnešiem ENAP atteica ierosināt kriminālprocesu, nepaskaidrojot iemeslus.

Bet pa to laiku (16. aprīlī) AS Ventbunkers valde laboja ierakstu Uzņēmumu reģistrā, piedeklarēja vēl divus patiesos labuma guvējus – proti, šo uzņēmumu kontrolējot ne tikai U. Haranda «uz īpašumtiesību pamata», bet arī Aivars Lembergs un Rudolfs Meroni, un abu kungu kontroles veids esot «cits».

Par šo faktu 6. augustā Neatkarīgā vērsās Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā (publikācija – «Policija uzskata, ka Meroni Latvijā ir neaizskarams. Neatkarīgā aicina rīkoties prokuratūru»), papildinot iepriekšējos argumentus, tostarp arī ar to pašu, ko tagad saka A. Gobiņš un citi – A. Lembergs nevar kontrolēt nedz tieši, nedz pastarpināti AS Ventbunkers akcionārus, jo viņa «patiesā labuma guvēja tiesībām» ir uzlikts arests! Tas vienkārši ir neiespējami, līdz ar to ir deklarēta nepatiesība.

Prokuratūra atteicās uzsākt kriminālprocesu.

Bet pagājušajā nedēļā Uzņēmumu reģistrs, atbildot uz Neatkarīgās jautājumiem, atklāja, ka arī AS Latvijas naftas tranzīts valde (tas pats A. Gobiņš kopā ar brāļiem Jāni un Alvi Hāzēm) ir mēģinājusi piedeklarēt par patiesajiem labuma guvējiem tos pašus U. Harandu, A. Lembergu un R. Meroni, jo AS Latvijas naftas tranzīts kontrolpakete piederot AS Ventbunkers, kur šie trīs jau esot patiesie labuma guvēji.

Uzņēmumu reģistrs atteicies piereģistrēt šādus patiesos labuma guvējus, aicinot iesniegt tam nepārprotamus pierādījumus.

Jāatgādina pagājušajā nedēļā rakstīto, ka divos AS Ventbunkers meitasuzņēmumos Urzula Haranda deklarēta kā vienīgā patiesā labuma guvēja – SIA Ventspils ekspedīcija (Ventbunkeram – 71,3%) un SIA VB Investments (Ventbunkeram – 50% daļu 20 miljonu eiro vērtībā). Kur gan šeit pazuduši A. Lembergs un R. Meroni?

Abi piemēri ar AS Ventbunkers meitasuzņēmumiem ir vēl viens pierādījums, ka R. Meroni kontrolētajos uzņēmumos par patiesajiem labuma guvējiem var deklarēt jebko.

Uldis DREIBLATS, Ritums ROZENBERGS

Foto: F64